Online strategie door Orangedotcom

Online Strategie

Opstellen online marketing plan

Inzet online marketing kanalen

Implementatie online strategie

Online strategie

“Ontwikkel een gedegen en effectieve online strategie die succesvol en houdbaar is.”

Wil je succesvol zijn, dan moet je de juiste keuzes maken, kritisch durven zijn en de goede vragen stellen. Wij helpen u bij het vormgeven van een online strategie en visie. Een strategie die voldoet aan de eisen van deze tijd met daarbij een heldere formulering van online doelstellingen en succesfactoren. Alleen als alle benodigde input op tafel ligt, kan er gestart worden met het opstellen van de online strategie.

Strategische keuzes

Orangedotcom helpt u bij maken van strategische keuzes. Samen met u geven we antwoord op belangrijke vraagstukken binnen uw organisatie, zoals:

–          Wat is de doelgroep?
–          Hoe verloopt het aankoopproces?
–          Wat is de rol van uw website?
–          Wat wil ik dat mijn bezoekers doen?
–          Welke online kanalen zet ik in?
–          Wat zijn commerciële doelstellingen?

Online strategie door Orangedotcom

Binnen elk online strategie-traject is er een aantal vaste onderdelen die wij doorlopen. Allereerst zal er gestart worden met een duidelijke afbakening van de online strategie. Op die manier ontstaat er een helder beeld waar de strategie betrekking op heeft. Vervolgens zal er gekeken worden naar interne en externe factoren en online doelgroepen. Ook zal uitgebreid stilgestaan worden bij de missie/visie, doelstellingen en de strategie van een organisatie. Op basis daarvan wordt de uiteindelijke online strategie bepaald waarbij wordt gekeken naar de bijdrage van verschillende online kanalen.

Dit betekent echter nog niet het einde. Hierna worden online doelen en succesfactoren bepaald en worden succesfactoren meetbaar gemaakt aan de hand van KPI’s. De laatste fase van de online strategie is meten en verbeteren.

Samenwerking en samen ontwikkelen

Tijdens een online strategie-traject bestaat er een hechte samenwerking. Wij willen zo veel mogelijk van uw bedrijf weten voordat we verder gaan met analyse, advies en implementatie. De online strategie wordt grotendeels ook samen ontwikkeld. De combinatie van online expertise en kennis van de markt, klant en organisatie zorgt voor de meest effectieve strategie. Begrepen en gedragen door de organisatie.

Zoekmachine Marketing
Zorg ervoor dat uw website goed vindbaar is met Zoekmachine Marketing.
Lees Meer
Web Analytics
Inzicht in de herkomst van bezoekers en prestaties van de website.

Lees Meer
Online Strategie
Een online marketing plan voor de lange termijn is cruciaal om uw doelstellingen te bereiken.
Lees Meer
Conversie Optimalisatie
Meer verkopen uit bezoekers door Conversie Optimalisatie.

Lees Meer
Interim Professionals
Tijdelijk extra online marketing expertise door één van onze specialisten.
Lees Meer
Training en coaching
Gericht intern kennis en vaardigheden opbouwen. Zowel basistrainingen als specialistische kennis.
Lees Meer