Privacy statement

Home » Privacy statement

Inleiding

Orangedotcom respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website orangedotcom.nl en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft via contactformulieren strikt vertrouwelijk wordt behandeld. Orangedotcom verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de daarvoor geldende wetgeving (Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Telecommunicatiewetgeving).

Toepassing

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data die verkregen is vanuit een bezoek aan en gebruik van de website van Orangedotcom (www.orangedotcom.nl) en de door contactaanvragen verstrekte persoonlijke informatie.

Verwerking Persoonsgegevens

Alle informatie die u invoert op de website van Orangedotcom wordt uitsluitend intern gebruikt en niet gedeeld met derden. Persoonsgegevens worden vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld en gebruikt ten behoeve van de administratie.

Cookies

Door de website van Orangedotcom worden er cookies geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een mobiele telefoon, tablet of pc worden geplaatst. Orangedotcom maakt gebruik van cookies op haar website om:

  • De website van Orangedotcom beter te laten functioneren
  • Het monitoren van webbezoek, zodat Orangedotcom kan nagaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Hierdoor kan Orangedotcom haar website verbeteren
  • De effectiviteit van de online marketingcampagnes te kunnen meten.

Belangrijk: Het gebruik van cookies is volkomen veilig. E-mail en telemarketing acties zijn niet het gevolg van cookies. Cookies slaan uw e-mailadres of telefoonnummer namelijk niet op. De data verkregen via cookies wordt alleen geaggregeerd gebruikt en Orangedotcom kan deze niet herleiden tot een pc of individu.

Hieronder vind u een lijst met cookies die geplaatst worden door de website van Orangedotcom inclusief hun functionaliteit en levensduur:

Naam
__utma
__utmb
__utmc
__utmv
__utmz
Waarvoor gebruikt
analyseert hoe vaak iemand orangedotcom.nl bezoekt
analyseert hoe lang iemand orangedotcom.nl bezoekt
analyseert hoe lang iemand orangedotcom.nl bezoekt
classifiseert de bezoeker van orangedotcom.nl
analyseert hoe iemand op orangedotcom.nl terecht is gekomen
Geplaatst door
Google Analytics
Google Analytics
Google Analytics
Google Analytics
Google Analytics
Levensduur
onbeperkt
sessie
0.5 uur na sessie
onbeperkt
6 maanden

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over het Privacy Statement van Orangedotcom, dan kunt u deze richten aan:

Orangedotcom B.V.
Isaac Titsinghkade 103
1018 LL Amsterdam
tel: 020 – 700 94 84
e-mail: info[at]orangedotcom[punt]nl

Wijziging van Privacy Statement

Orangedotcom behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Orangedotcom adviseert u regelmatig dit Privacy Statement te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Januari 2015