Winning at life

Blog

AdAlysis laat je advertenties winnen

Winning at life

AdAlysis

Veel professionals worstelen ermee: meerdere advertenties per zoekwoord. In dit geval moet je als adverteerder besluiten wat te doen. Wil je de verschillende advertenties automatisch laten optimaliseren door Google op basis van verschillen in aantal klikken of conversies? Of wil je de advertenties gelijkmatig laten rouleren en optimalisaties in eigen hand houden? AdAlysis geeft inzicht in significante verschillen tussen advertenties, zonder dat je dat zelf hoeft uit te zoeken. Hierdoor ben je niet afhankelijk van de automatische optimalisaties van Google en houd je optimalisaties in eigen hand.

Google AdWords

Je komt het dagelijks tegen in Google. Mooi geformuleerde zinnen, een duidelijke USP en een sterke call-to-action. Adverteerders via Google AdWords besteden vaak veel tijd aan het opstellen van goede advertenties, perfect volgens de richtlijnen van de welbekende best practices. De advertenties zijn aantrekkelijk voor de consument, sluiten goed aan op de landingspagina en bevatten ook nog eens exact de juiste zoekwoorden. Natuurlijk ontbreken ook de advertentie extensies niet, zoals sitelinks en highlight extensies. Vaak blijft het niet bij één advertentie per zoekwoord, maar worden twee of meer advertenties geschreven. In dat geval biedt AdAlysis dus een uitkomst.

Opties voor advertentieroulatie

Wanneer de verschillende advertenties geschreven zijn en zijn toegevoegd in Google AdWords, moet de gebruiker beslissen welke advertentieroulatie hij of zij in gaat stellen. Hiervoor zijn vier opties. De eerste is het ‘optimaliseren voor klikken’. Wanneer deze instelling gebruikt wordt zal Google bepalen welke advertentie het best presteert, in de vorm van verwachte klikken. Om dit te bepalen zal Google kijken naar de eerder behaalde CTR per advertentie. De advertentie die naar verwachting de meeste klikken zal genereren wordt vaker vertoond in de zoekmachine van Google. De tweede optie is het ‘optimaliseren voor conversies’. Net als bij de voorgaande instelling zal Google bepalen welke advertentie het best presteert, in dit geval naar aanleiding van conversies. In dit geval zijn variabelen als klikken of CTR niet van belang, en zal de advertentie die de meeste conversies oplevert het vaakst te zien zijn. Tenslotte kan de gebruiker kiezen voor ‘gelijkmatig rouleren’ of  voor ‘rouleren voor onbepaalde tijd’. In het eerste geval zullen de verschillende advertenties de eerste 90 dagen even vaak vertoond worden. Wanneer de instellingen in die 90 dagen niet aangepast worden zal Google na deze periode de advertenties automatisch gaan optimaliseren voor klikken. Bij rouleren voor onbepaalde tijd zal deze aanpassing na 90 dagen niet plaatsvinden.

Advertentie roulatie

Automatische optimalisaties door Google. Gewenst of ongewenst?

Adverteerders schrijven vaak meerdere advertenties met als ultieme doel uiteindelijk de perfecte advertentie te bepalen, die het best werkt om consumenten aan te trekken. De makkelijkste en meest tijd besparende manier is om Google te laten bepalen welke advertentie het best werkt. Echter worden er regelmatig vraagtekens gezet bij dit systeem. De automatische optimalisaties lijken niet altijd even goed te kloppen. Het komt voor dat AdWords een verkeerde afweging maakt en bijvoorbeeld de best converterende advertentie minder vaak weergeeft dan de slechter presterende advertentie. Voor bureaus en gebruikers die veel tijd besteden aan hun AdWords campagne kan dit een reden zijn om deze automatische optimalisaties niet toe te passen, en te kiezen voor de advertentieroulatie voor onbepaalde tijd. Op deze manier ben je minder afhankelijk van Google, en hou je de optimalisaties in eigen hand.

Rouleren voor onbepaalde tijd. Hoe bepaal je het verschil tussen de advertenties?

Wanneer advertenties gelijkmatig vertoond worden moet de gebruiker dus zelf bepalen wanneer een advertentie beter werkt dan de ander. Hier stuiten adverteerders vaak op problemen. Want op welk moment weet je zeker dat de ene advertentie beter werkt dan de ander? Ben je na een paar klikken verschil zeker van je zaak? Of ben je pas tevreden na een verschil van duizend klikken? Hoe groot moet het verschil in CTR zijn om daadwerkelijk te kunnen beoordelen wat wel of niet werkt? En wanneer kun je met zekerheid zeggen dat de ene advertentie een hogere conversieratio heeft dan de andere? Adverteerders gebruiken verschillende manieren om hier iets zinnigs over te zeggen.

Om te beginnen zijn er bijvoorbeeld websites waar je data van twee verschillende advertenties in kunt voeren, die vervolgens eventuele significante verschillen weergeven. Echter is dit veel werk naarmate je campagnes groter worden. Daarnaast kunnen significante resultaten berekend worden in Excel. Resultaten moeten worden geïmporteerd en vervolgens moeten er berekeningen op los gelaten worden. Ook dit vergt veel handmatig (reken)werk. Een laatste manier is het gebruik van labels. Aan de verschillende advertenties kan een uniek label gegeven worden. In Google AdWords kunnen vervolgens de verschillende resultaten bekeken worden, al zijn deze resultaten dan niet per se significant.

Het kan dus veel tijd en werk kosten om dit soort significante verschillen op te sporen. Om veel tijd en werk te besparen kan er gebruik gemaakt worden van een handige tool, namelijk AdAlysis.

AdAlysis. Bepaal de winnende en de verliezende advertentie

AdAlysis is een tool die significante verschillen in prestaties van advertenties opspoort en duidelijk zichtbaar maakt. Je kunt gemakkelijk je AdWords campagnes importeren, waarna de tool direct zijn gang gaat. Het kan hierbij gaan om een kleine campagne of een volledig MCC. In een overzichtelijk dashboard zie je vervolgens aangegeven wanneer er significante verschillen bestaan tussen advertenties. Variabelen die getest kunnen worden zijn CTR, conversieratio en conversies per conversie. Maar ook conversies per vertoning, de ROAS en RPI kunnen worden getest. Daarnaast kunnen ook banners getest worden op significante verschillen en kan er bepaald worden op welk apparaat de advertenties het best werken. Op het moment dat er een significant verschil ontstaat kunnen slechter presterende advertenties automatisch gepauzeerd worden. De gebruiker wordt hier dan direct van op de hoogte gebracht per e-mail.

Er zijn verschillende testen en analyses die uitgevoerd kunnen worden in deze tool. De eerste en meest gemakkelijke is de Single Ad Group Test. Bij deze test worden verschillende advertenties binnen dezelfde advertentiegroep getest. Wanneer er vervolgens een significante verschil ontstaat  in bijvoorbeeld kosten per conversie wordt dit in kleur zichtbaar gemaakt, zoals te zien in de afbeelding hieronder.

AdAlysis

Deze test wordt dagelijks automatisch uitgevoerd. Er is altijd één winnaar, één verliezer, en één of meerdere neutrale advertenties. De laatstgenoemde neutrale advertenties worden in het geel vertoond. Wanneer variabelen geen kleur krijgen, is er niet genoeg data verzameld om de test uit te voeren of is het betrouwbaarheidsinterval lager dan 90%. Op basis van de testresultaten kunnen er verschillende acties ondernomen worden. Zoals gezegd kunnen verliezende advertenties automatisch gepauzeerd worden. Daarnaast kan er worden ingesteld dat advertenties gepauzeerd moeten worden zodra deze significant slechter presteren op een vooraf bepaalde variabele. Deze variabele kan bijvoorbeeld worden ingesteld op CTR.  Zodra er dan een verliezende advertentie ontstaat op basis van deze variabele, wordt deze gepauzeerd.  Wanneer advertenties gepauzeerd zijn biedt AdAlysis de mogelijkheid om direct een nieuwe advertentie in te zetten die vooraf is klaargezet.

Naast de Single Ad Group Test kan er een Multi Ad Group Test uitgevoerd worden. Bij deze test worden verschillende advertenties uit verschillende advertentiegroepen met elkaar vergeleken. Deze test zal uitgevoerd worden op basis van vooraf bepaalde elementen. Dit kunnen titel, beschrijvingsregel één, beschrijvingsregel twee, display URL of  de bestemmings-URL zijn. Zo kan de gebruiker er bijvoorbeeld voor kiezen om een verschillende beschrijvingsregel twee te testen, in meerdere advertentiegroepen. De overige elementen kunnen vervolgens hetzelfde blijven. Het voordeel hiervan is dat je verschillende advertentiegroepen mee kunt nemen in de test en dus sneller resultaat zult zien, omdat je meer data hebt. De afbeelding hieronder laat zien hoe een resultaat er in dit geval uit kan komen te zien, met een verschillende titel.

AdAlysis_

Vervolgens kunnen dezelfde acties ondernomen worden als bij de Single Ad Group Test. Verliezende advertenties kunnen worden gepauzeerd, en een eventuele nieuwe advertenties kunnen automatisch toegevoegd worden. Tenslotte kunnen voor beide testen van tevoren bepaalde ‘thresholds’ bepaald worden. Dit zijn handmatige targets, van tevoren ingevoerd, die de advertenties moeten behalen alvorens een testresultaat zichtbaar wordt. Dit kunnen klikken, vertoningen, conversies, betrouwbaarheidsinterval en periode zijn.

In AdAlysis kunnen verschillende testen gedaan worden, voor verschillende variabelen. Het enige dat de gebruiker hoeft te doen is het importeren van Google AdWords campagnes. Dus mocht je als adverteerder niet te afhankelijk willen zijn van het optimalisatiesysteem van Google, probeer dan vooral AdAlysis eens uit. Het is gebruiksvriendelijk, overzichtelijk en zal veel tijd besparen. En kom je er niet uit, dan kan je natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

 

Samen de hoogste conversiestijging behalen?