Holding a core

Blog

AdCore

Holding a core

Adcore

Sinds augustus 2012 maakt Orangedotcom gebruik van adCore, een geavanceerde bid management tool. Inmiddels ruim een jaar later heeft Orangedotcom de accreditatie “Gold Member” verkregen en behoort het tot de top agencies van Nederlands als het gaat om adCore gebruikers.

Functionaliteiten adCore

AdCore is een zeer veelzijdige tool; van creatie & management van campagnes tot online rapportage en klantmanagement. Hoewel adCore veel features bevat, zijn er 2 onderdelen die het hart van adCore vormen:

Campagne Realisatie

AdCoreAdCore biedt goede ondersteuning bij het maken van campagnes vanuit productfeeds. Hierdoor kunnen goed gestructureerde campagnes opgezet worden waarin de verschillende variabelen van een productfeed verwerkt kunnen worden. AdCore maakt het mogelijk om een website eenvoudig in dynamische zoekmachine campagnes te veranderen. Zoekwoorden, advertentiegroepen en advertenties worden opgesteld vanuit de productfeed. AdCore zal automatisch de campagnes bijwerken als er veranderingen in de feed plaatsvinden. Verandert bijvoorbeeld de prijs van een product en wordt de prijs in een advertentie vermeld? Dan zal adCore de prijs in de advertentie automatisch aanpassen. Ook nieuwe voorraad zal toegevoegd worden en voor producten die niet meer op voorraad zijn, zal automatisch niet meer worden geadverteerd. Hierdoor weet je zeker dat de advertenties altijd
up-to-date zijn.

Je bent vrij om elke variabele in een productfeed te gebruiken. Zo kun je campagnes opstellen waarbij elk product in een aparte advertentiegroep terecht komt. Je kunt dan heel gericht per product adverteren. Je kunt er echter ook voor kiezen om campagnes onder te verdelen in productcategorieën of prijssegmenten. AdCore laat je hier helemaal vrij in. Voorwaarde is uiteraard wel dat de productfeed de categorisering toelaat. Wil je bijvoorbeeld een campagne onderverdelen in advertentiegroepen op basis van prijs, dan is het noodzakelijk dat de prijzen van de producten in de productfeed vermeld zijn. Hoewel dit logisch klinkt, is een slechte feed de grootste oorzaak van slecht presterende campagnes in adCore.

AdCore Optimalisatie

Campagne Optimalisatie

Behalve voor het creëren van campagnes werkt adCore ook uitstekend voor het optimaliseren van campagnes. AdCore is begonnen als een automated bid management tool. Op basis van bepaalde –zelf in te stellen- doelen werden campagnes geoptimaliseerd. Hiervoor was het zaak om de AdWords campagnes aan adCore te koppelen, doelen in te stellen en adCore deed zijn werk. Dit was echter een vrij beperkte vorm van optimaliseren. Er kon alleen geoptimaliseerd worden op basis van CPA of ROI waarden. Inmiddels is adCore uitgebreid en kan er op veel meer gebieden geoptimaliseerd worden. Omdat iedere klant andere wensen heeft, zal voor iedereen op een andere manier geoptimaliseerd moeten worden. AdCore is het laatste jaar veel flexibeler hierin geworden. Het is nu mogelijk om geavanceerde regels te schrijven op basis waarvan adCore zal optimaliseren. Hierbij valt te denken aan het verhogen van biedingen voor goed presterende zoekwoorden, het a/b testen van advertenties, toevoegen van plaatsingen & zoekwoorden en het pauzeren van zoekwoorden die niet goed presteren. Omdat je deze regels zelf kunt schrijven, zijn de mogelijkheden hierin oneindig. Elke taak die je wilt automatiseren is mogelijk met adCore. Het is dan ook uitermate geschikt om dagelijkse of wekelijkse standaard optimalisaties te automatiseren. Door de routinematige optimalisaties te automatiseren, blijft er meer tijd over voor andere zaken, zoals marktonderzoeken, het uitbreiden van de campagnes en lange termijn strategische beslissingen.

Voor- & nadelen AdCore

De tool maakt het mogelijk om campagnes sneller op te zetten en dagelijkse klusjes uit handen te nemen. Voor het creëren van campagnes is het echter wel noodzakelijk dat er een productfeed aanwezig is. Voor de meeste webshop zijn deze productfeeds eenvoudig te maken. De kwaliteit van de productfeed zal bepalen hoe goed de campagnes uiteindelijk worden. Een productfeed met slechts 3 variabelen zal aanzienlijk minder mogelijkheden bieden dan een productfeed met 10 variabelen. Daarnaast speelt de inhoud van een feed ook een belangrijke rol. Uiteraard zijn er ook websites die geen producten online verkopen. AdCore zal dan ook niet handig zijn voor het creëren van campagnes voor deze websites.

Dit neemt niet weg dat adCore nog altijd gebruikt kan worden voor het optimaliseren van de campagnes. Hoe adCore optimaliseert, hangt af van de regels die worden ingesteld. Sinds september 2013 is het dus mogelijk om zelf regels te schrijven voor adCore. Het is belangrijk om hier goed over na te denken, omdat adCore deze regels zal volgen. Bij slecht geschreven regels of regels die elkaar conflicteren, zal adCore daarom ook niet goed optimaliseren.

Hoewel adCore helpt bij het creëren en optimaliseren van campagnes, zal de kwaliteit hiervan afhangen van de beschikbare productfeed en opgestelde regels. AdCore heeft net zoveel succesfactoren als valkuilen die het resultaat van de marketinginvesteringen bepalen. Als je deze succesfactoren en valkuilen kent, zal adCore zeker kunnen bijdragen aan het succes van AdWords campagnes.

Samen de hoogste conversiestijging behalen?