GAUC_2015

Blog

GAUC 2015: hoe gebruik je Google Analytics?

GAUC_2015

GAUC 2015-Simo-Ahava

In november 2015 viert Google Analytics alweer haar 10e verjaardag. Sinds de introductie van de gratis tool in 2005 is het gebruik ervan steeds verder toegenomen. Maar hoe bruikbaar is Google Analytics eigenlijk? Wat kun je ermee en hoe neem je de juiste beslissingen op basis van Google Analytics? Bepakt met deze vragen bezocht Orangedotcom de Google Analytics User Conference (GAUC) 2015. Tijdens deze editie van het GAUC – waar uiteraard Google Analytics centraal stond – werden er 3 keynotes gegeven en konden er 3 masterclasses gevolgd worden.

GAUC 2015: “Google Analytics is just a dumb tool…

De dag begon goed op het GAUC. Peter O’Neill sprak tijdens de eerste keynote over de invloed die Google Analytics kan (en moet) hebben op de prestaties en het succes van de organisatie. “Google Analytics is just a dumb tool” aldus Peter O’Neill. Google Analytics verzamelt data, maar doet er zelf niets mee. Het gaat erom hoe deze data geïnterpreteerd wordt en welke acties genomen worden op basis van deze analyses. Om goed gebruik te maken van Google Analytics, zijn er 3 punten waar rekening mee gehouden moet worden:

  • Wat zijn jouw business objectives? Doe een stap terug van Google Analytics en pak pen en papier. Stel jezelf de vraag waarom jouw bedrijf/website bestaat.
  • Wat wil je met je website bereiken? Wat wil je meten met Google Analytics? Hierbij is het belangrijk om niet voor perfectie te gaan. Het is onmogelijk om alles te meten. Dit kost niet alleen veel tijd, maar hoe meer data je verzamelt, hoe lastiger het wordt om de kwaliteit van de data te bepalen.
  • Houd het zo simpel mogelijk. Het is makkelijk om jezelf te verliezen in de grote hoeveelheid data in Google Analytics. Zorg dan ook dat je alleen hetgeen meet dat van belang is.

Dit klinkt logisch, maar het is makkelijk om jezelf te verliezen in de overvloed van data in Google Analytics. Verder maakte Peter O’Neill duidelijk dat het belangrijk is om iedereen in het bedrijf te betrekken bij Google Analytics. Vaak wordt Google Analytics nu gebruikt door een aantal personen in een bedrijf. Het is echter belangrijk dat Google Analytics door het gehele bedrijf gaat leven en viral gaat. Google Analytics kan namelijk bedragen aan het verbeteren van de prestaties van de organisatie. Google Analytics moet de juiste informatie op het juiste moment aan de juiste personen laten zien, waardoor verbetering van de (werk)processen kunnen optreden. Als Google Analytics op de juiste manier gebruikt wordt, zal het een onmisbare tool zijn om het succes van de organisatie te vergroten.

Het opstellen van actiegerichte KPI’s

Na de eerste keynote was het tijd voor de eerste masterclass op het GAUC 2015. Deze masterclass, gegeven door Jesper Uittenbogaard, was gericht op het opstellen van actiegerichte KPI’s. Deze GAUC masterclass sloot goed aan bij de eerste keynote. Nadat je jezelf de vraag hebt gesteld waarom jouw website bestaat en wat het doel daarvan is, is het tijd om KPI’s op te stellen. Aan de hand waarvan wordt be

paald of jouw website een succes is? Bij het opstellen van KPI’s moet worden gekeken welke metrics in Google Analytics het beste aansluiten op de gestelde doelen. Een goede KPI kan worden opgesplitst in kwaliteit en kwantiteit.Zo zou een goede KPI het aantal conversies kunnen zijn. Een hoger aantal conversies kan bereikt worden door meer bezoekers (kwantiteit) of een hoger conversieratio (kwaliteit). Een verbetering van de KPI kan dan dus gerealiseerd worden door of de kwaliteit en/of de kwantiteit te verbeteren die ten grondslag liggen aan die KPI. Verder werd het belang van gewogen sorteren benadrukt, zodat je zeker weet dat je beslissingen die het meeste impact hebben. Een verfrissende masterclass die nogmaals duidelijk maakte dat het belangrijk is om vooral duidelijk gedefinieerde KPI’s op te stellen.
GAUC-KPI

 

 

 

 

 

 

De menselijke component in Google Analytics

Na deze masterclass was het tijd voor Krista Seiden – Google Analytics Advocate – om te vertellen hoe Google Analytics verbeterd kan worden. Volgens Krista draait het om mensen, processen en platform. Een goede web analist moet niet alleen kennis van het bedrijf hebben, maar moet ook kennis van het platform (website, Analytics, software, etc.) hebben en moet daarnaast goed met mensen om kunnen gaan. Het is namelijk belangrijk dat iedereen bij het proces betrokken wordt. Het menselijke aspect van Google Analytics kwam ook hier sterk naar voren. Het juist instellen van alle tracking en doelen is stap 1. Maar het echte werk zit in stap 2. Dat is het analyseren en interpreteren van de verzamelde data. Hierbij speelt context een grote rol. Dezelfde data zal tot andere conclusies leiden als vanuit een andere invalshoek hiernaar gekeken wordt. Verschillende personen in een bedrijf willen verschillende data ontvangen vanuit Analytics. Het is daarom belangrijk om goed naar data te kijken en dit op de juiste manier te interpreteren en analyseren. Net als tijdens de eerste GAUC keynote werd tijdens deze keynote duidelijk naar voren gebracht dat personen in een organisatie een belangrijke rol spelen voor web analytics.

Attributie modellering en het Last Click Model

Tijdens deze masterclasses werd gesproken over attributie in Google Analytics en kwamen een aantal next steps naar voren die gezet kunnen worden nadat Google Analytics is opgezet. De laatste 3 jaar is er een groeiende interesse in de term “attributie”. Echter is dit nog altijd een vaag begrip dat tot veel discussie leidt en moeilijk is om acties aan te verbinden. Veel organisaties vragen zich dan ook terecht af of attributie iets is waar iets mee gedaan moet worden. Attributie zet je aan het denken over waar de volgende euro aan besteed moet worden en waar het volgende uur voor wordt ingezet.

Google Analytics doet net of attributie niet bestaat en rapporteert standaard volgens het Last Click model. Hierdoor kan een vertekend beeld ontstaan van de waarde van de verschillende bronnen. Attributie modellering is echter niet voor elke organisatie geschikt. Het in kaart brengen van de waarde van elke bron kost veel tijd. Het beschikbare mediabudget is een goede indicatie om wel of geen attributie modellering in te zetten. Zo zullen bij een mediabudget van 20K de kosten van attributie modellering niet opwegen tegen de baten. Wordt er echter wel gekozen om meer met attributie te doen, kan dit interessante bevindingen opleveren. Zeker bij inzet van AdWords. Via attributie kunnen bepaalde zoekwoorden veel waarde hebben als First Click, maar niet vaak als Last Click converteren. Als alleen naar Analytics gekeken wordt, zal men besluiten de onrendabele zoekwoorden uit te zetten. Echter zou via attributie naar voren kunnen komen dat deze zoekwoorden wel degelijk waardevol zijn. Attributie is niet voor niets een term dat steeds meer aandacht krijgt. Het is aan organisaties om hier ook echt iets mee te doen.

GAUC 2015-Jesper-Uittenbogaard

 

 

 

 

 

 

 

GAUC 2015: “Take the platform, give it a good shake and make it your own

De laatste keynote op het GAUC 2015 werd gegeven door Simo Ahava. Hoewel de besproken materie het “zwaarst”  was, werd dit op een zeer leuke en vrolijke manier gepresenteerd. Bedankt hiervoor! Centraal stonden een aantal tips & tricks in Google Analytics en de Google Tag Manager om meer uit deze tools te halen.

Omdat Google Analytics voor 10 miljoen verschillende soorten websites moet werken, zijn de rapporten zeer algemeen. Analytics weet niet wat voor soort bedrijf je hebt en welke KPI’s je hebt opgesteld. Daarom zullen de standaard rapporten niet altijd antwoord kunnen geven op de vragen die je hebt. Gelukkig kun je zelf de dataweergaven in Analytics aanpassen. Hoewel de Java script codes je om de oren vlogen, werd duidelijk dat er veel meer via Analytics gemeten kan worden dan standaard staat ingesteld. Zo is het via een simpel stukje code mogelijk om de scoll diepte te meten, het huidige weer als dimensie toevoegen en de zichtbaarheid van een pagina meten (standaard meet Analytics alleen het laden van een pagina, maar dit betekent niet automatisch dat men deze pagina ook echt heeft gezien/bekeken). Google Analytics is een tool dat een overvloed aan data verzamelt en weergeeft. Het is belangrijk om de juiste data te distilleren en interpreteren. Simo Ahava maakte duidelijk dat de standaard rapporten en dimensies in Google Analytics leuk zijn, maar dat er veel meer mogelijk is door Google Analytics aan te passen aan jouw eigen bedrijfsdoelen en KPI’s. Zoals Simo mooi zei: “take the platform, give it a good shake and make it your own”.

Al met al was het een inspirerende en leerzame dag op het GAUC 2015. Voor ons als online marketing bureau blijft het belangrijk onze nut aan te tonen en de wensen van onze klanten zoveel mogelijk te realiseren. De nieuwe inzichten en mogelijkheden in Google Analytics zullen hier zeker aan bijdragen. Google Analytics is just a dumb tool…. but Google Analytics is never wrong. Het gaat erom hoe je de data interpreteert en wat je ermee doet. Na GAUC 2015 hebben wij hier in ieder geval goede ideeën over!

 

 

Samen de hoogste conversiestijging behalen?