High Point

Blog

GAUC 2016: de hoogtepunten

High Point

Google Analytics User Conference 2016_2
Google Analytics User Conference 2016

Woensdag 13 april 2016 was alweer de 7e editie van de Google Analytics User Conference (GAUC).  Een dag vol lezingen over de laatste ontwikkelingen omtrent Google Analytics. Orangedotcom was erbij.

Zoals gebruikelijk was de dag opgedeeld in verschillende blokken; 3 keynotes en 3 masterclasses naar keuze. Hieronder de belangrijkste takeaways van de keynotes:

Automating your Analytics; the good, the bad and the ugly

Door de komst van vele tools is het automatiseren van data een stuk eenvoudiger geworden. Waar een data-analist pakweg 10 jaar geleden nog 39 uur per week bezig was met het verzamelen van data en slechts 1 uur per week over had voor het analyseren van deze data, is deze verhouding tegenwoordig omgedraaid. Een data-analist is tegenwoordig ook echt bezig met het analyseren van data.

De komst van vele tools hebben het mogelijk gemaakt om datacollectie te automatiseren. Ook Google Analytics biedt een aantal mogelijkheden tot het automatiseren van data, zoals aangepaste rapporten, automatische meldingen en geplande rapporten. Echter zou het instellen van deze functies niet een doel op zich moeten zijn. Google Analytics is maar een ‘ domme tool’; het doet simpelweg wat jij het opdraagt. Google Analytics heeft geen notie van de context en weet niet welke data belangrijk en veelzeggend is. Een melding van een plotselinge groei in bezoekersaantallen zou niet vreemd hoeven zijn als er zojuist een grote branding campagne van start is gegaan. Een drop in bezoekersaantallen is te verwachten als de site een paar uur offline wordt gehaald vanwege een update.

Google Analytics weet deze dingen echter niet; het kent geen context. Juist daar komt een data analist om de hoek kijken. Deze analist kent het bedrijf en weet wat er speelt. De data die Google Analytics biedt, dient op een zinvolle manier geïnterpreteerd te worden.

data_information_knowledge_insight_wisdom_Google Analytics

 

 

 

 

 

 

Data zijn slechts losse punten die door middel van informatie, kennis en inzichten tot kennis leiden. Hierbij speelt context een cruciale rol.

Een tweetal tools die voorbij kwamen met betrekking tot data automatiseren waren Klipfolio en Zapier. De eerstgenoemde tool werd aangeraden als rapportage tool. Het is een online dashboard dat de gegevens van een bepaalde periode overzichtelijk weergeeft. Hoewel de opzet ervan enige kennis vereist, is het een mooie en overzichtelijke tool voor rapportages. Zapier is een tool die verschillende databronnen met elkaar koppelt. Zo kunnen bijvoorbeeld eenvoudig emailadressen verzameld worden van Facebook ad bekijkers die vervolgens gebruikt kunnen worden voor nieuwsbrieven.

Matrix: a framework for analyzing data

Deze keynote, gegeven door Daniel Waisberg (Google Analytics Advocate) benadrukte nogmaals dat data zonder context betekenisloos is. Tegenwoordig is er echter zo veel data beschikbaar en worden analisten bedolven onder dashboards en rapporten dat het af en toe lastig is om betekenis aan deze data te hangen. Waisberg heeft derhalve een framework ontwikkeld dat gebruikt kan worden door een data analist. Hierbij wordt er gekeken naar zowel interne als externe factoren.

The TITLE Matrix_Google Analytics

Een model om context aan data te geven

Dit model maakt het mogelijk om data op een gestructureerde manier in een betekenisvol verhaal te transformeren. De TITE matrix helpt om context aan de data toe te voegen om betere inzichten te krijgen en acties te ondernemen. Door data per tijdsinterval te vergelijken, de interacties van klanten mee te nemen in data interpretatie, trends te onderzoeken (hoe verhouden de data zich tot de data van concurrenten?) en specifieke gebeurtenissen in acht te nemen (bijvoorbeeld een product launch), zal specifieke data veel betekenisvoller zijn.

Strategic and tactical implementation and analysis techniques

Waar Jeff Sauer tijdens de eerste keynote een aantal externe tools aanhaalde, liet Yehoshua Coren bij de derde keynote zien hoe je het meeste uit Google Analytics zelf kon halen.

Veel organisaties zien Google Analytics als een losstaande tool, die data vergaart en weergeeft voor de bezoekers op de website. Google Analytics kan echter veel meer. Door middel van ‘Aangepaste Dimensies’, ‘Aangepaste Statistieken’, ‘Data import’ en ‘Enhanced Ecommerce’ kan er veel extra informatie in Google Analytics getoond worden die diepgaande analyses mogelijk maakt.

Het implementeren van verschillende databronnen, het aanmaken van specifieke dimensies en creëren van aangepaste rapporten maken het mogelijk om specifieke aspecten binnen Analytics uit te lichten. Zo kan bijvoorbeeld door externe weer data in te laden, gekeken worden hoe de conversieratio’s zich verhouden tot de temperatuur. Marketing activiteiten kunnen vervolgens aangepast worden op basis van deze informatie.

Hoe toepassen van deze gevorderde Analytics implementaties vereist echter wel de nodige technische kennis. Hoewel dit voor een programmeur waarschijnlijk gesneden koek is, is dit voor een website eigenaar zonder kennis van coderen waarschijnlijk een lastige(re) klus. Coren liet in ieder geval wel zien dat er erg veel mogelijk is met Google Analytics.

Samen de hoogste conversiestijging behalen?