Blog

Google’s Core Web Vitals als nieuwe ranking factor

In 2021 worden Core Web Vitals als nieuwe ranking factor toegevoegd aan het algoritme van Google. Aangezien dit voor de vindbaarheid van websites zeer bepalend is, vertellen wij je alles wat je moet weten over Core Web Vitals en de verwachte impact. 

Als digital marketing agency weten wij als geen ander dat het digitale marketinglandschap constant in beweging is. Van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van advertising tot trends in het nog beter vindbaar kunnen maken van websites. Als experts zorgen wij dat we van alles op de hoogte zijn en zien we het ook als onze taak om in de eerste plaats onze klanten, maar ook onze online lezers op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen. Een belangrijk onderdeel van digital marketing is de mate waarin wij als marketeers afhankelijk zijn van de externe factoren zoals tools en algoritmen. 

Google’s algoritme

Doordat Google anno 2021 nog steeds de zoekmachine is met het grootste aantal (be)zoekers, is het voor bedrijven belangrijk om goed in te spelen op nieuwe ranking factoren. Los van deze nieuwe specifieke ranking factor is Google constant bezig met het verbeteren van haar diensten, om haar dagelijkse miljoenen gebruikers in een optimale digitale ervaring te kunnen voorzien.

In 2020 heeft Google aangegeven dat er een nieuwe ranking factor halverwege 2021 aan het algoritme zou worden toegevoegd. Voordat we kijken naar de mogelijke impact van deze update gaan we eerst wat dieper in op de Core Web Vitals.

Wat zijn de Core Web Vitals?

De Core Web Vitals vormen een onderdeel dat zich richt op de gebruikerservaring van websites. Deze statistiek gaat dieper in op technische aspecten en moet het voor Google mogelijk maken om gebruiker gerelateerde prestaties makkelijker te kunnen meten en met elkaar te vergelijken. Deze signalen zijn dus eigenlijk ontworpen om de ervaring op de pagina te controleren en de kwaliteit hiervan te waarborgen, zodat de gebruiker de best mogelijke digitale ervaring krijgt. De signalen die hieronder geschaald worden zijn in verschillende mate belangrijk. Voor de komst van de Core Web Vitals waren er vier algemene elementen waarop Google de gebruikerservaring beoordeelde, zoals mobile friendliness en het gebruik van een server met HTTPS. Met de komst van de Core Web Vitals werd er destijds meer focus gelegd op de volgende drie elementen:

  • Snelheid;
  • Interactiviteit;
  • Visuele stabiliteit.

Deze elementen spelen namelijk een grote rol in de mate waarin een gebruiker een goede of juist minder goede ervaring heeft tijdens het gebruiken van een website. Vervolgens heeft Google deze elementen opgedeeld in de drie Core Web Vitals.

Largest Contentful Paint (LCP)

Dit element betreft de laadtijd van de webpagina. Het gaat dan om de tijd die het kost voordat een gebruiker na het klikken op een link het overgrote deel van de content op de pagina kan zien. Dit element gaat, anders dan andere statistieken zoals First Contextual Paint, vooral in op het aantal seconden dat een pagina nodig heeft om het belangrijkste content blok te kunnen laden. Voor deze statistiek is het raadzaam om ervoor te zorgen dat deze binnen 2,5 seconden is geladen.

First Input Delay (FID)

Bij First Input Delay gaat het om vertraging tussen de interactie van een gebruiker tot het moment dat de browser op de interactie reageert en start met verwerken. In de ideale situatie is de FID minder dan 100 milliseconden. Bij een gebruikersinteractie kun je denken aan acties zoals klikken op een link of een button. Zoals de naam al aangeeft gaat het bij First Input Delay om de eerste interactie. Deze interactie kan de gebruiker namelijk al een bepaalde positieve of negatieve indruk geven over de gebruiksvriendelijkheid van de website. Daarnaast worden er direct na deze eerste interactie ook diverse belangrijke bronnen ingeladen. Deze Core Web Vital geeft dus aan in hoeverre deze eerste bronnen zorgen voor een vertraging bij de gebruiker.

Cumulative Layout Shift (CLS)

De Cumulative Layout Shift heeft te maken met de visuele stabiliteit van de pagina. Het gaat dan om de elementen die verschuiven terwijl de pagina nog aan het laden is. Deze elementen zijn onder andere lettertypes, afbeeldingen, video’s, pop-up banners en knoppen. Het is belangrijk om deze verschuiving in elementen op de pagina zo minimaal mogelijk te houden, omdat dit een belangrijke rol speelt in de ervaring die de gebruiker op de pagina heeft. Aangezien dit element kan leiden tot hoge irritaties bij de gebruiker, is het aan te raden om ervoor te zorgen dat de CLS niet hoger is dan 0.1 seconde.

Core Web Vitals als nieuwe ranking factor

Google kan middels de Core Web Vitals meer inzicht krijgen in de ervaring die gebruikers op de website hebben. Aangezien de gebruiker voor Google altijd op de eerste plek staat is het geen verrassing dat deze statistieken binnen het algoritme een belangrijkere rol gaan spelen. Google heeft aangegeven dat deze verandering relevante content niet per definitie minder belangrijk maakt, maar zegt dat de gebruikerservaring in verhouding belangrijker wordt dan voorheen.

Over de impact die deze nieuwe ranking factor met zich mee zal brengen valt nog niet erg veel te zeggen. Na het volledig doorvoeren van deze update wordt er niet langer alleen gekeken naar de bestaande ranking factoren, maar komt de ervaring op de pagina erbij. Het is dus belangrijk om naast de juiste keywords, website hygiëne en andere belangrijke factoren ook de (technische) gebruiksvriendelijkheid van jouw pagina’s onder de loep te nemen. Toch hoeven bedrijven niet bang te zijn dat de huidige rankings plotseling zullen gaan dalen. De Core Web Vitals zijn slechts een onderdeel van de Page Experience en dit is uiteindelijk weer onderdeel van een veel groter algoritme waar verschillende factoren belangrijk zijn. Volgens Google hoeven websites dan ook geen drastische veranderingen te verwachten.

Een goede voorbereiding is het halve werk

Om ervoor te zorgen dat jouw website klaar is voor deze nieuwe update, zijn er een aantal tools die kunnen worden ingezet. Deze tools worden voornamelijk gebruikt voor het verkrijgen van inzicht van de huidige prestaties en bieden tevens aanbevelingen voor het optimaliseren van de Core Web Vitals. Daarnaast geeft het ook een beeld van meer technische zaken.

Google Search Console

Via Google Search Console krijg je naast rapporten over gecrawlde en geïndexeerde pagina’s ook inzicht in de site-vitaliteit. Dit rapport gaat specifiek in op de drie Core Web Vitals. Zo geeft het aan in welke mate de huidige prestaties voldoen aan de door Google gestelde best practices en waar nog ruimte is voor verbetering. Binnen deze tool van Google zijn er ook diverse andere rapporten beschikbaar die je meer vertellen over de hygiëne van jouw website. Meer informatie over deze rapporten vind je in onze blog over de vijf belangrijkste rapporten binnen Google Search Console.

Pagespeed Insights

Deze kosteloze tool is wederom een dienst van Google en geeft inzicht in de prestaties van jouw website op desktop en mobiel. Naast een algemene prestatiescore deelt de Pagespeed Insights tool ook de specifieke prestaties van de drie Core Web Vitals. Er kan per pagina worden gekeken naar deze statistieken.

Deze score en prestaties worden bepaald door de open-source Lighthouse tool van Google. Lighthouse is een Chrome DevTool waarmee verschillende problemen aangaande de prestaties en gebruikerservaring kunnen worden gedetecteerd. Daarnaast kijkt de tool hoe de website presteert en hoe toegankelijk deze is voor gebruikers. Zo kan Lighthouse inzicht geven in de huidige prestaties van twee van de drie Core Web Vitals. Pagespeed Insights maakt gebruik van de Lighthouse omgeving om aan de diverse statistieken te komen. Beide tools geven dus dezelfde gegevens weer. Echter worden er binnen Pagespeed Insights ook aanbevelingen gedaan om de huidige scores te kunnen optimaliseren. Wil je meer informatie over de Pagespeed Insights tool? Lees het in onze blog.

Hoe kun je de Core Web Vitals optimaliseren?

De eerder genoemde tools geven vaak aanbevelingen waar je als bedrijf al een stuk verder mee kunt komen. Deze aanbevelingen moeten in veel gevallen wel door een externe development partij aan de website worden toegepast. Toch is het doorvoeren van deze aanbevelingen zeker de moeite waard, gezien het positieve effect dat deze veranderingen kunnen hebben op de gebruikerservaring en hiermee indirect ook op de prestaties. Enkele voorbeelden van optimalisaties zijn:

  • Het implementeren van lazy loading;
  • Het comprimeren van afbeeldingen;
  • Onnodige JavaScript bestanden verwijderen;
  • Het verbeteren van de snelheid van de server.

Het doorvoeren van de nieuwe ranking factor had midden mei al plaats moeten vinden, maar Google deelde in april in een statement dat de Page Experience update vertraagd werd. Nu is het de bedoeling dat de nieuwe factor van midden juni tot eind augustus wordt uitgerold. Er is dus nog tijd om ervoor te zorgen dat jouw website klaar is voor deze toevoeging aan het algoritme.

Advies nodig?

Hopelijk heb je iets aan deze inzichten bij het optimaliseren van je website. Mocht je er zelf niet uitkomen of loop je ergens tegenaan, laat het ons weten en neem contact met ons op, we helpen je graag!

Meer lezen?

Samen de beste vindbaarheid behalen?