mobiele index optimaliseren

Blog

Optimaliseren voor de mobiele index

mobiele index optimaliseren

Websites kunnen tegenwoordig niet meer zonder een mobiele variant. Zeker nu Google heeft aangekondigd dat zij bezig is met het ontwikkelen van de mobiele index. Omdat meer dan de helft van alle zoekopdrachten op een smartphone plaatsvinden is het niet verwonderlijk dat Google zich gaat toespitsen op de mobiele website. Nu hebben veel websites een mobiele variant…
maar hoe weet je zeker dat deze mobiele variant straks net zo goed te vinden is?

Dit blog gaat dieper in op deze vraag. We laten zien waarom het goed is om de mobiele en desktopvarianten met elkaar te vergelijken ook leer je hoe je afwijkingen tussen beide varianten kan opsporen. Daarbij gaan we dieper in op de verschillende factoren waar je op moet letten.

Waarom zou je je moeten voorbereiden op de mobiele index?

Op dit moment zien we binnen SEO veelal een overduidelijke focus op desktop. Dit gebeurt omdat meeste websites responsive zijn. Bij een responsive design schaalt de opmaak van de website mee met het apparaat waarop de website wordt bekeken.

Responsive design is dus een aanpassing in de layout. Hierbij gaan we er automatisch vanuit dat desktop en mobiel identiek zijn aan elkaar. Echter hoeft dit niet het geval te zijn. Soms kunnen er namelijk kleine verschillen insluipen die voor grote fouten zorgen. Hierover later meer. Het is eerst van belang om te begrijpen wat de impact van deze discrepantie tussen desktop en mobiel kan zijn. Hierbij speelt de mobiele index van Google een sleutelrol.

De index van Google is de bron van waaruit geput wordt als het gaat om de invulling van de zoekresultaten. Al sinds het begin is hierbij de desktopvariant van een website leidend. Dit omdat toen Google ooit begon er nog geen sprake was van mobiele websites. Echter tijden veranderen. En Google heeft aangekondigd dat haar index op de schop gaat. De mobiele index gaat hierbij de desktop index vervangen. Dit houdt in dat de mobiele variant van jouw website straks leidend is als het gaat om het ordenen van de zoekresultaten. Google neemt daarmee jouw mobiele site op in de index en bij het genereren van zoekresultaten bepaalt Googles algoritme hoe goed jouw mobiele website aan een zoekvraag beantwoord. Waar vroeger dus de desktopvariant leidend was gaat dit in de nabije toekomst de mobiele-variant zijn.

Deze aanpassing heeft direct effect op de prestaties van jouw website in de zoekresultaten. Dit heeft te maken met factoren die het ordenen van de zoekresultaten (ranken) beïnvloeden. Wanneer jouw mobiele website anders is dan de desktopvariant of op cruciale punten verschilt dan kan dit gevolgen hebben voor de manier waarop jouw website wordt weergegeven in de organische resultaten. Wanneer jouw desktopvariant op dit moment goed presteert in de organische resultaten van Google dan hoeven we niet uit te leggen dat een discrepantie tussen mobiel en desktop straks negatieve gevolgen kan hebben op deze resultaten. Deze gevolgen kunnen bestaat uit het wegzakken in de zoekresultaten, waardoor het organische bezoek naar jouw website zal dalen met alle gevolgen van dien.

Waarom dien je jouw mobiele website te controleren?

Met de opkomst van de mobiele index zijn we genoodzaakt om onze mobiele website te controleren. We dienen ervoor te zorgen dat deze straks net zo goed presteert als de desktop variant van onze website. Maar hoe doen we dat? En was het niet zo dat een website met een responsive design zich geen zorgen hoeft te maken:

If you have a responsive site or a dynamic serving site where the primary content and markup is equivalent across mobile and desktop, you shouldn’t have to change anything.

Deze boodschap doet vermoeden dat we ons geen zorgen hoeven te maken en achterover kunnen leunen. Echter als je goed leest dan zien je dat je geen aanpassingen hoeft te doen wanneer de primaire content en markup gelijk is op zowel mobiel als desktop. Maar hoe weet je nou zeker dat dit gelijk is? Dit weet je niet wanneer je dit niet gaat uitzoeken. Het laatste wat je wil doen is op basis van een onderbuikgevoel de mobiele index afwachten. Wij raden daarom aan om altijd een vergelijking te maken tussen de indexatie van de desktop en de mobiele website. Los van het feit dat dit je mogelijk veel problemen kan schelen in de toekomst, is het ook zo dat je hiermee straks fluctuaties in het ranken kan gaan verklaren. Wanneer je namelijk de data van beide varianten hebt vergeleken dan kun je daar straks, als een bepaalde pagina wegvalt, mee achterhalen wat hiervan de oorzaak is.

Kort samenvattend lijkt de tendens te heersen dat het allemaal wel goed komt als je website een responsive design heeft. Beide varianten zijn “gelijk” aan elkaar, dus we kunnen ons met andere (korte termijn) projecten bezighouden. Dit vinden wij een zorgwekkende ontwikkeling. Vanuit onze ervaring kunnen we stellen dat er altijd wel verschillen te ontdekken zijn tussen de mobiele en desktopvariant van een website. Ook al is het design responsive. En zoals we eerder aangaven: al gaat het om iets heel kleins, dit kan grote gevolgen hebben. Zo zagen wij onlangs dat op de mobiele variant van een website de footer niet werd weergegeven, op desktop wel. Juist hierin stonden bijzonder waardevolle interne links. Mocht de mobiele index live zijn gegaan en we hadden dit niet opgemerkt dan waren die waardevolle interne links niet meer aanwezig. Daarmee zouden de achterliggende pagina’s minder waarde krijgen en zo zou er dus een belangrijk signaal verloren gaan. Dit zou dan weer tot gevolg kunnen hebben dat deze pagina’s het minder goed doen in de resultaten, waardoor er minder bezoek naar de website komt. Een klein, en op het oog onschuldig, verschil met grote gevolgen.

Hoe kun je verschillen tussen desktop en mobiel inzichtelijk maken

Op dit moment is er nog niet een oplossing voor dit probleem in de vorm van een tool die dit voor je doet. Binnen tools als deepcrawl is er wel al een mogelijkheid om ook de mobiele variant mee te nemen. Maar deze functionaliteit werkt op dit moment nog niet optimaal. Althans wij zien wel verschillen, terwijl deepcrawl vertelt dat er niets aan de hand is.

Binnen screamingfrog kun je een website ook met een mobiele user agent crawlen. Je kan dus Googlebot-mobile nadoen. Het fijne is dat je hierbij ook de javascript kan renderen. Dit betekent dat ook dynamische websites goed kunnen worden meegenomen. Echter zit het probleem in de vergelijking. Hiervoor dien je toch echt zelf aan de slag te gaan. Benodigdheden:

  • Screamingfrog
  • Excel

Screamingfrog

Allereerst heb je data nodig voor de vergelijking. Deze verkrijg je met screamingfrog. Screamingfrog heeft een gratis versie die tot 500 URL’s gaat. En een betaalde licentie voor ca. €150,- per jaar. Binnen screamingfrog zet je twee crawls op die identiek zijn aan elkaar en slecht op één punt verschillen, de user agent. Je voert dus 2x dezelfde crawl uit, waarbij je alleen de user agent wijzigt. De verdere instelling zijn voor eigen keuze. Hoe specifieker je een crawl insteekt, des te groter de kans is dat je bepaalde zaken over het hoofd ziet.

Instellingen desktop crawl:

Configuration > Spider > Rendering:

  • Javascript (kies window size: desktop)

Configuration > HTTP header > User Agent > Preset User Agents:

  • GoogleBot Regular

Crawlen voor de mobiele index

Renderen voor de mobiele index

Configuration > Spider > Rendering:

  • Javascript (kies window size: mobile: smartphone)

Configuration > HTTP header > User Agent > Preset User Agents:

  • GoogleBot for smartphones (post April 18th 2016)

Crawlen voor de mobiele index

Draai beide crawls en wanneer deze afgelopen zijn sla dan de data op. Kies hiervoor het tabje Internal en kies links in beeld voor Export. Zorg dat je in de bestandsnaam aangeeft welke crawl welke is. Dus bijvoorbeeld: internalAll_mobile

Data exporteren naar Excel

Wanneer we de data hebben is het tijd om deze data richting Excel te exporteren. Plaats beide rapporten in afzonderlijke tabbladen. Op basis hiervan gaan we straks vergelijkingen maken. Je kunt er voor kiezen om de data schoon te maken. Dus om bijvoorbeeld alleen URL’s over te houden die een 200 statuscode hebben. Alleen is het wederom zo dat je zo mogelijk dingen over het hoofd ziet.

Open een derde tabblad en maak hierin twee kolommen. Noem de ene kolom Desktop en de ander Mobiel of Mobile. Om het straks overzichtelijk te houden kun je daaronder specificeren welke zaken je met elkaar gaat vergelijken dus bijvoorbeeld de pagina titel. Wanneer je dit hebt is het tijd om te gaan werken met formules in Excel.

Het is allereerst van belang om een vertrekpunt te hebben. Dit wordt de URL van de pagina. Hiervoor maken we de eerste desktop kolom op. Hiervoor gebruiken we de volgende code:

=VERT.ZOEKEN(Blad1!A3;Blad1!A:A;1;0)

Excel analyse voor de mobiele index

Hierbij halen we de URL van de desktopvariant die staat in cel A3 van Blad1 op. We laten die ophalen uit de kolom A tot en met A eveneens uit Blad1. En we laten daarbij de eerste kolom in het aangewezen bereik gebruiken. Dit is wederom kolom A tot en met A. Heel simpel gezegd halen we met deze formule gewoon de eerste URL op die op desktop is gevonden. Om onjuistheden te voorkomen willen we nu graag dat we dezelfde URL gaan opzoeken in het blad met de mobiele data. Hiervoor gebruiken we de volgende code:

=VERT.ZOEKEN(A3;Blad2!A:A;1;0)

mobiele website analyse met excel

Hierbij zoeken we de waarde A3 op. Dit is de waarde die we met de vorige formule tevoorschijnhebben getoverd. Namelijk de eerste URL van de desktop crawl. Daarna vragen we met deze formule om in de kolom A tot en met A in Blad2 deze waarde op te zoeken en de output in de opgegeven cel te plaatsen. Als het goed is vind Excel deze waarde en laat twee gelijke URL’s naast elkaar zien.

Op basis van het op te geven bereik en de gespecificeerde kolom kan nu aan de hand van de URL’s de data opgehaald gaan worden. Hierbij is het goed de formule iets verder uit te kleden:

=VERT.ZOEKEN( De waarde in een kolom waarvan je een bepaalde waarde wil opzoeken ; Het bereik waarbinnen gezocht dient te worden ; In welke kolom binnen dat bereik gezocht dient te worden ; 0 als je wil dat het exact overeenkomt en 1 als je wil dat het gedeeltelijk overeenkomt )

Binnen een volgende kolom kan de formule er dus als volgt uitzien:

=VERT.ZOEKEN(A3;Blad1!A:E;5;0)

excel gebruiken om meer inzicht te krijgen in de mobiele index

Hierbij zoeken we wederom de waarde A3 op binnen het bereik A tot en met E op Blad1 en daarbij willen we de corresponderende waarde hebben uit kolom 5. Dit geeft ons de paginatitel op de desktopvariant. Zo kun je voor elke kolom dit gaan definiëren. Als je op de eerste rij alles hebt neergezet dan kan je alles naar benden trekken om dit voor elke URL te doen.

Tot slot willen we dan nog een manier hebben om snel te kunnen zien of er iets mis is. Dit kan met de ALS-formule.

=ALS(A3=B3; “Match”; “No Match”)

Gebruik de =als-formule om fouten aan het licht te brengen

Hierbij selecteer je eerst de cellen die je met elkaar wil vergelijken. Hier gebruiken we cel A3 en B3. Met het “=”-teken geven we aan dat dit gelijk dient te zijn. Wanneer dit gelijk is dan vragen we de formule om Match in de cel te plaatsen. Als dit niet gelijk is vragen we om No Match te plaatsen. Zo kun je snel zien of er iets mis is met de vergelijking van data. Zeker handig wanneer je honderden regels met data hebt!

Waar moet je zoal op letten bij het vergelijken?

Uiteindelijk zijn er een aantal zaken waar je absoluut op moet letten. Zo kun je de vergelijking ook wat sneller maken. Immers altijd handig als je weet wat je zoekt.

Meta Robots & Canonicals

Deze wil je graag gelijk hebben. Dit zal in het grootste gedeelte van de gevallen wel zo zijn. Echter wanneer via javascript op mobiel een no-index wordt meegegeven aan een bepaalde pagina dan wil je dit graag vooraf weten. Vandaar ook dat het renderen van javascript via screamingfrog zo waardevol kan zijn.

Size & Word Count

Je wil graag dat de grootte van de pagina’s overeenkomt. Wanneer dit niet het geval is dan kan het zijn dat op mobiel bepaalde content wordt weggelaten.

Internal & External Links

Dit voorbeeld haalde we al eerder aan met de verdwenen footer. Als er aanzienlijk minder links te zien zijn op de mobiele variant dat kan het dus zijn dat deze op de mobiele website niet worden geladen.

Samenvattend

Met de komst van de mobiele index zijn er nog altijd veel meer vragen dan antwoorden. Feit blijft wel dat het belangrijk is om er voor te zorgen dat de mobiele website er helemaal klaar voor is wanneer deze index live gaat. Het vergelijken van de mobiele website met de dezelfde variant op desktop kan daarbij van pas komen. Ook al heb je het idee dat alles goed staat. Uiteindelijk is het goed om naar zoveel mogelijk zaken te kijken en deze te vergelijken op mobiel en desktop. Op basis van de data kan verder onderzoek ingesteld worden naar een mismatch. Omdat dit best lastig kan zijn helpen wij je hier natuurlijk graag bij. Aangezien dit onderdeel volgens ons bijzonder belangrijk is voor SEO de aankomende maanden hebben we dit ook tot een standaard onderdeel gemaakt in onze website reviews. Hiermee proberen we om vroegtijdig mismatches tussen desktop en mobiel aan het licht te brengen.

Zoekmachine optimalisatie (SEO)

Bekijk deze dienst

Samen de hoogste conversiestijging behalen?