Analytics

Blog

De voordelen van Google Analytics App + Web

Analytics

Google voert een belangrijke wijziging door in Analytics. Met de App + Web update wordt meer inzicht geboden in wat een potentiële klant op een website doet. Door de mogelijkheden voor handmatige rapportages fors uit te breiden en gebruiksvriendelijker te maken, ontstaat voor iedereen – bij een goede inrichting – een pakket wat nog toegespitst is op de behoeftes van een marketeer. In dit artikel nemen we je mee door alle wijzigingen.

Analytics

Geschreven door Thiemo Stougie

Sinds Google in 2005 haar eerste versie van Google Analytics introduceerde, heeft de – vaak gratis – tool van Google een aantal indrukwekkende ontwikkelingen doorgemaakt. Een nieuwe naam (Google kocht ooit een pakket aan met de naam Urchin en transformeerde dat tot het huidige Google Analytics), updates aan de interface maar vooral: uitbreidingen aan dat waar Google Analytics goed in is (en waar we het platform allemaal voor gebruiken): het geven van inzicht op wat onze potentiële klanten op onze website doen.

Voor niks gaat de zon op

De reden waarom Google deze kostbare software gratis ter beschikking stelt moge duidelijk zijn. Google weet als geen ander wat er op het internet gebeurt en ontwikkelt met al deze gratis informatie handige hulpmiddelen waar Google haar geld mee verdient. Tools die ons leven veelal gemakkelijker maken.

In augustus 2019 kondigde Google aan een compleet nieuwe versie van Google Analytics te lanceren: Analytics App + Web. Ondanks dat de naam al snel doet vermoeden dat een bedrijf een app dient te hebben hiervoor, is dat niet het geval. Ook voor bedrijven die geen app hebben, is Google Analytics App + Web een interessante toevoeging. De vraag die daarmee in dit blog staat is dan ook: kan Google Analytics App + Web op dit moment de huidige versie van Google Universal Analytics vervangen?

Google Analytics App + Web

Het verschil tussen Google Analytics en Google App + Web

Om de verschillen tussen de twee versies goed te kunnen beoordelen, is het belangrijk om eerst te weten hoe beiden werken. Op dit moment worden er met Universal Analytics alleen websitegegevens gemeten, en gebruik je voor het meten van je app Google Analytics for Firebase. Omdat je vaak hetzelfde wilt bereiken met je website als met je app, is het onhandig dat deze twee nu niet naast elkaar te leggen zijn. Het combineren van deze gegevens in één Google Analytics property is een logische en handige stap om meer overzicht te krijgen.

Google Universal Analytics maakt gebruik van het model waarbij sessies en paginaweergaven gemeten worden. Gebeurtenissen op een pagina – zoals het aanklikken van een link om vervolgens een bestand te downloaden – kunnen in de huidige versie van Analytics wel gemeten worden, maar dat moet in de meeste gevallen apart ingesteld worden. Dat dit nu niet standaard gemeten wordt, heeft vooral te maken met de ontwikkeling van het wereldwijde web en het ontstaan van apps. Binnen een app heb je geen echte pagina’s, waardoor het meten van de gebeurtenissen binnen de app met Universal Analytics niet mogelijk zou zijn.

Het nieuwe model waar wél mee gemeten kan worden (en wat nu ook al door Google Analytics for Firebase voor wordt gebruikt), is het events- en parameters model. Met deze manier van meten kun je beter inzoomen op wat jouw gebruiker precies doet, in plaats van het enkel meten van de sessie van een gebruiker. Dit wijze van meten is het grootste verschil tussen Google Analytics en tussen Google Analytics App + Web. Daarnaast zijn er nog een aantal andere verschillen, die we hieronder verder uiteen zetten.

 Vooraf gedefinieerde gebeurtenissen (events)

In Analytics App + Web zitten een aantal pre-gedefinieerde gebeurtenissen (Enhanced Measurement genoemd). In de huidige béta zijn deze nog niet dusdanig geïmplementeerd dat deze in alle gevallen bruikbaar zijn, maar in de final versie zou dat wel het geval moeten zijn. Deze vooraf gedefinieerde gebeurtenissen zijn in de meeste gevallen zonder tussenkomst van een developer aan of uit te zetten.

Pre-gedefinieerde gebeurtenissen zijn bijvoorbeeld de scroldiepte, het zoeken op de website en downloads. Bij het implementeren van Google Analytics App + Web heb je de keuze welke van de pre-gedefinieerde gebeurtenissen je graag wilt meten. De huidige selectie van zes pre-gedefinieerde gebeurtenissen zullen naar verwachting in de toekomst verder worden uitgebreid. Deze pre-gedefinieerde gebeurtenissen bieden je nieuwe opties om de doelgroep op nieuwe manieren te analyseren met bijvoorbeeld een trechter- of pad analyse.

Google Analytics App + Web

Sampling

In de huidige gratis versie van Google Analytics wordt sampling toegepast wanneer het aantal gebeurtenissen in een geselecteerde tijdsperiode meer dan 500.000 sessies omvat. Dat houdt in dat Google bij meer dan 500.000 sessies een gedeelte van de data zal nemen en dit als basis zal gebruiken voor het rapport wat er uitgedraaid wordt. Op deze manier blijft Google Analytics snel en worden servers niet overbelast.

In Analytics App + Web wordt geen sampling toegepast tot 10 miljoen sessies in de geselecteerde tijdspanne. 20 keer zoveel! Een nadeel van Google Analytics App + Web is echter op dit moment dat het niet mogelijk is om langer dan 14 maanden terug te kijken in de data. De verwachting is dat dit in de loop van de tijd nog wel opgerekt zal worden. Op dit moment is Google App + Web namelijk nog zo nieuw dat de data die hier wordt getoond niet ouder kán zijn dan 14 maanden.

Het voordeel van het verruimen van de drempel voor sampling is dat data over een langere periode de daadwerkelijke resultaten laat zien, in plaats van een gecalculeerde benadering op basis van één periode.

Rapportagemogelijkheden

Ondanks dat Google de interface van Google Analytics en Analytics App + Web op elkaar heeft afgestemd, valt op dat er op dit moment een aantal belangrijke rapporten missen die belangrijk zijn voor ons marketeers. Zo ontbreken op dit moment nog rapporten over verkeersbronnen, e-commerce of site search. Zo op het eerste gezicht lijkt het daarom dat voor marketeers essentiële rapporten ontbreken. Tenslotte wil je weten uit welk kanaal het verkeer op je website vandaan komt en hoeveel conversies kanalen hebben bijgedragen aan het totale resultaat. Of dit uiteindelijk wel zal worden toegevoegd is nog niet duidelijk. Wellicht dat dit via een rapportage template gemakkelijk toe te voegen is.

Binnen de rapportagemogelijkheden van Analytics App + Web zijn er veel mogelijkheden om zelf een custom report op te maken. Door in de navigatie aan de linkerkant te kiezen voor ‘Analyse’, opent zich een schat aan mogelijkheden om een rapport te genereren wat je keer op keer kunt raadplegen.

Van toegevoegde waarde is de Analysehub; hier vind je de eerder door jezelf aangemaakte rapporten terug, maar ook templates die andere gebruikers al voor je gemaakt hebben. Op dit moment zijn er slechts een aantal templates beschikbaar,  maar naarmate het gebruik zal toenemen zullen dat er meer worden. Door zelf een mix te maken van gekozen segmenten, dimensies en gebeurtenissen, rolt op een gebruiksvriendelijke manier het rapport wat jij nodig hebt uit Analytics App + Web. Door het type visualisatie te kiezen, heb je bovendien ook nog invloed op welke manier de data aan je gepresenteerd wordt. Deze manier van rapporteren doet heel erg denken aan hoe slides in Data Studio kunnen worden opgemaakt; al spelenderwijs ontdek je gemakkelijk de mogelijkheden en word je wegwijs in deze nieuwe manier van rapporten maken én uitlezen.

Google Analytics App + Web

Streamview

Met Analytics App + Web kun je beter inzoomen op wat de gebruiker doet op jouw website dan op het huidige sessieniveau. Steekproefsgewijs kun je op deze manier leuke zaken ontdekken over wat de gebruiker op jouw website doet, maar welk ‘groter’ doel Google hiermee beoogt heeft is niet direct duidelijk. Ondanks dat het ontzettend interessant en leerzaam is om in te zoomen op één specifieke gebruiker en wat diegene doet op jouw website, zal dit in de praktijk weinig voorkomen omdat het ontzettend tijdrovend is.

Google Analytics App + Web

De informatie op de realtime overzichtspagina wijkt niet bijzonder veel af wat we nu zien in de huidige Analytics realtime overzichtspagina. Wat wel opvalt is de optie ‘Momentopname van gebruiker weergeven’. Dit bied je de mogelijkheid om te zien wat de gebruiker op jouw website of app doet; wat klikt hij of zij aan, is de gebruiker bekend bij Google en wat zijn de eigenschappen van de gebruiker etcetera. We waren erg benieuwd of we onszelf terug kon vinden wanneer we de pagina bezochten, maar dat is helaas niet gelukt. Waarschijnlijk vanwege de AVG (en misschien ook vanwege servercapaciteit overwegingen) wordt slechts een momentopname van het activiteitenoverzicht van een willekeurige gebruiker weergegeven. Dat zijn ze dus niet allemaal maar hoe dan ook erg interessant om eens nader te bekijken.

Conclusie

Google geeft de gebruiker van Google Analytics met deze update meer inzicht in wat de potentiële klant op de website doet. Door de mogelijkheden voor handmatige rapportages fors uit te breiden en gebruiksvriendelijker te maken, ontstaat voor iedereen bij een goede inrichting een pakket wat toegespitst is op de behoeftes. Dit in plaats van het toch wel gestandaardiseerde huidige Google Analytics.

Kort gezegd levert de implementatie van Google Analytics App + Web je de volgende voordelen op:

  • Realtime inzoomen op wat de gebruiker doet op jouw website;
  • Er treedt pas veel later sampling op. Daar tegenover staat als nadeel dat data minder lang beschikbaar blijft voor analyse;
  • Meer mogelijkheden om rapporten zelf te customizen op een gebruiksvriendelijke manier;
  • Door de pre-gedefinieerde gebeurtenissen kost het instellen hiervan minder tijd;
  • Zowel Web als App wordt in één weergave weergegeven in plaats van twee verschillende omgevingen voor web en/of app.

Op dit moment adviseren we Google Analytics App  + Web naast de huidige standaard versie van Google Analytics laten draaien. Het is raadzaam om alvast bekend te raken met de interface en de mogelijkheden voor het moment dat Google Analytics eventueel uit gefaseerd zal worden. Daarnaast is het goed om alvast historie op te bouwen, zodat áls er op korte termijn nog meer functies bij komen, er alvast historische data is om te gebruiken.

Meer lezen?

Mocht je graag advies willen krijgen over Analytics of andere digital marketing vraagstukken, laat het ons dan weten. Wij helpen je graag! Neem contact met ons op of mail direct met thiemo@orangedotcom.nl

Gebruikte bronnen:

Meer inzicht in je data? We denken graag mee!