Conversie Optimalisatie Orangedotcom

Conversie optimalisatie (CRO)

Maak je website relevanter door A/B testen

Waarom conversie optimalisatie?

Het begint allemaal met website bezoek, organisch of via advertising. Dat wil echter niet zeggen dat deze bezoekers ook converteren. Om te achterhalen hoe dit geoptimaliseerd kan worden helpen we je met conversie optimalisatie (CRO). Hiermee reiken we je praktische verbeterpunten aan die bezoekers beter laten converteren. We doen onderzoek en testen wat de bottlenecks zijn voor het doorlopen van een bestelling of aankoop via jouw site.

Met dit onderzoek kunnen we bijvoorbeeld ontdekken dat de kleur of positie van een knop gewijzigd moet worden, de tekst van de call-to-action veranderd moet worden, of dat een hele pagina op de website opnieuw ingericht moet worden. Allemaal aanpassingen met het doel bezoekers te laten converteren. Bezoekers kunnen zodoende moeiteloos door een site navigeren en zullen met zo min moeite converteren. De business impact is enorm; ga maar eens na wat een conversie stijging van 1% naar 1,5% doet met de omzet. Kortom, een essentieel onderdeel bij het werken aan digitale groei.

Zo gaan wij jou helpen

Ons CRO-proces bestaat uit een aantal onderdelen. Bij de start van een traject wordt duidelijk in kaart gebracht wie de betrokken stakeholders zijn en wat hun rol is. Het is belangrijk inzichten mee te nemen van andere afdelingen naast die van marketing.

Het begint met het inrichten van meetinstrumenten en het analyseren van data. Op basis van inzichten uit de business tijdens verschillende groepssessies worden analyses en hypotheses opgesteld. Daarna worden op basis van prioriteiten verschillende A/B tests uitgevoerd. De helft van de bezoekers sturen we naar de oude variant van de website (variant A). De andere helft van de bezoekers leiden we naar een geoptimaliseerde variant (variant B). Door het nauwkeurig volgen van de bezoekers op de website maken we inzichtelijk welke variant voor het beste resultaat zorgt. Elke test wordt nauwkeurig gevalideerd op significantie. De laatste stap is dat de inzichten en resultaten gerapporteerd worden.

CRO wordt projectmatig ingezet, waarbij het testen van verschillende hypotheses continue plaatsvindt. Voorafgaand wordt duidelijk besproken welke mogelijkheden er zijn om vanuit IT aanpassingen te maken. Vaak is dit niet nodig, echter voor sommige zaken zal ook de afdeling IT een goede bijdrage kunnen leveren. We werken met verschillende tools zoals Google Optimize, VWO en Optimizly.

  • Hogere conversie
  • Impact op sales & conversies
  • Verhoog de gebruiksvriendelijkheid

Wat is Conversie optimalisatie?

Conversie optimalisatie (CRO) is het optimaliseren van het rendement van een website. Het is een proces waarbij aan de hand van data- en gedragsanalyses en testen nieuwe inzichten worden opgedaan. Deze worden toegepast om de conversies op een website te verbeteren. Met conversies bedoelen we meer leads, meer aanvragen, meer clicks, meer omzet etc.

Achtergrond conversie optimalisatie traject

Elk conversie optimalisatie-traject bestaat uit meerdere fases die achter elkaar worden uitgevoerd.

Data-analyse

De eerste fase van het conversie optimalisatietraject heeft betrekking op de data-analyse. De data-analyse wordt uitgevoerd om de knelpunten binnen je website te ontdekken. Op deze wijze brengen we de daadwerkelijke knelpunten in kaart om het CRO-traject tot het gewenste resultaat te leiden.

Gedragsanalyse

Tijdens de tweede fase van conversie optimalisatie worden verschillende tools ingericht om de gedragsanalyse op je website te faciliteren. Op basis van de data-analyse zijn knelpunten geïdentificeerd. Tijdens fase 2 is het zaak om inzichtelijk te krijgen wat hier daadwerkelijk aan de hand is en waarom de data is zoals deze is.

Binnen deze fase wordt nauw samengewerkt met de designer, ontwikkelaar en opdrachtgever. Hierdoor kunnen de uiteindelijke beslissingen genoeg draagvlak vinden bij de verschillende partijen. Dat is belangrijk wanneer mogelijk aanpassingen getest gaan worden op de website middels een A/B-test.

A/B-testen

Tijdens dit onderdeel worden A/B-testen opgezet. Het testen van aanpassingen is een belangrijke fase in het conversie optimalisatieproces. Door uitgebreide data-analyse weten wij hoe we het aantal conversies kunnen verhogen, maar uiteindelijk geeft testen de doorslag.

Deliverables
  • Volledig ingericht meetplan;
  • Inrichten Google Tag Manager;
  • Adviesrapportages gedragsdata;
  • Adviesrapportages A/B testen.

Onze consultants hebben ervaring met conversiegerichte campagnes voor uiteenlopende websites. Deze ervaring gecombineerd met nauwkeurig testen, meten en optimaliseren zorgt ervoor dat we samen nog betere resultaten kunnen bereiken. Geïnteresseerd in conversie optimalisatie? Neem dan gerust eens contact met ons.

Wil jij je website verbeteren en meer conversies halen?