Expert review (CRO)

Het startpunt van iedere website en elk CRO-traject

Waarom een expert review voor UX zo belangrijk is

De expert review geeft inzicht in waar de knelpunten en valkuilen op je website zich bevinden en wat aan de website verbeterd kan worden. Het doel? Zorgen dat de User Experience (UX) van de website minimaal zo goed is dat gebruikers niet gefrustreerd raken als ze je website bezoeken.

Je kunt de expert review zien als het startschot voor ieder CRO-traject. Wanneer de basis UX van je website goed staat, kunnen we verder optimaliseren aan de hand van bijvoorbeeld A/B-testing, user feedback en personalisatie.

Hoe gaan wij te werk bij een expert review?

Voorafgaand aan de expert review is het cruciaal om eerst samen met jou als klant om de tafel te gaan zitten. Dit wordt ook wel de kick-off genoemd. Tijdens deze sessie maak je kennis met de CRO expert die voor je aan de slag gaat. Ook wordt er door Orangedotcom tijdens de kick-off zo veel mogelijk informatie vergaard over je organisatie, website en doelstellingen. Daarnaast wordt de exacte inhoud van het CRO-traject besproken.

Samenwerking

Behalve het verzamelen van zoveel mogelijk informatie, is het ook belangrijk om samen te kijken naar de samenwerking. Een expert review is normaliter onderdeel van een volledig CRO traject, maar kan ook als eenmalig project uitgevoerd worden. Tijdens de kick-off meeting bespreken we onder andere de communicatiekanalen. Welke vorm van communiceren vind jij bijvoorbeeld het prettigst – mailen, bellen of chatten via Slack?

Door een goede kick-off te doen, weten wij als bureau hoe jij er instaat en kunnen we succesvol samenwerken.

Traject verloop expert review

Het uitvoeren van de expert review neemt circa een maand tijd in beslag. Daarna presenteren wij de belangrijkste resultaten en adviezen. Na afloop van de presentatie maken wij een gedetailleerde planning en stellen we samen prioriteiten.

Samenvattend:

 1. Kick-off meeting;
 2. Het uitvoeren van de Expert Review;
 3. Meeting om resultaten te bespreken en het opzetten van CRO-strategie.
 • Fix the basics
 • Uitgangspunt voor strategie
 • Direct toepasbaar

Wat is een Expert Review?

In een Expert Review kijken we vanuit onze expertise en ervaring naar je website. Eerst wordt er een data analyse gedaan waarin de belangrijkste knelpunten in de funnel (van homepage tot aan check-out/contactpagina) in kaart worden gebracht. Op basis hiervan kijken we vervolgens als “gebruiker” naar je website en daarbij worden vragen beantwoord zoals:

 • Wat kan ik op deze website? (Waarde propositie)
 • Waarom zou ik dit op deze website doen? (USP’s)
 • Wat begrijp ik niet?
 • Is er sprake van inconsistentie?
 • Hoe is de visuele hiërarchie?
 • Kan ik alles vinden waar ik het verwacht?
 • Word ik afgeleid van het doel of ervaar ik wrijving?

De belangrijkste bevindingen en adviezen worden gebundeld en geprioriteerd op basis van impact en effort. Met deze adviezen kun je direct al aan de slag!

Uit de Expert Review komen drie verschillende type adviezen:

 • Concrete adviezen;
 • Adviezen met visualisatie;
 • Adviezen met voorbeeld.

Expert Review: de basis voor een CRO-traject

Met een Expert Review leggen we de basis voor een CRO-traject. Conversieratio optimalisatie (CRO) staat of valt bij de continuïteit en strategie die het traject met zich meebrengt. Structureel werken aan de website om de conversieratio te verbeteren is dan ook cruciaal. Met een expert review krijgen we zicht in de knelpunten van een website en werken we gezamenlijk aan een plan om deze te verbeteren.

Een Expert Review beslaat normaliter de eerste maand van een CRO-traject. De opvolgende maanden wordt de geadviseerde strategie tot uitvoer gebracht. Echter is het ook mogelijk om een expert review los af te nemen. Op basis van de uitkomsten kan dan altijd nog worden bepaald of een opvolgend traject wenselijk is.

Samen de hoogste conversiestijging behalen?