Online strategie Orangedotcom

Online strategie

Goed voorbereid ten strijd

Waarom een online strategie?

Het is belangrijk een stip op de horizon te hebben. Een plan voor zowel de korte als de lange termijn om je doelstellingen te bereiken. Een goede digital strategie kan niet meer ontbreken vandaag de dag bij een bedrijf dat zichzelf serieus neemt en dat online ambities heeft. Geregeld zien we dat bedrijven geen solide online strategie hebben opgesteld, überhaupt niet veel inzicht hebben in wie hun doelgroep is en welke doelstellingen behaald moeten worden. Wil je succesvol zijn online is het belangrijk om de juiste keuzes te maken en prioriteiten te stellen en focus aan te brengen. Alleen met een duidelijke strategie en een concreet plan van aanpak is duurzame groei mogelijk.

Wij geloven dat er geen standaard oplossing bestaat voor een onderneming. Ieder bedrijf heeft een uniek verhaal en unieke uitdagingen. Orangedotcom ziet zichzelf idealiter als verlengstuk van een organisatie. Om dit te kunnen doen besteden we veel van onze tijd aan het doorgronden van de pijn van de onderneming. Door goed te snappen wat er nodig is kunnen we gezamenlijk succesvol opereren.

Ons vertrekpunt is altijd de klantreis van je doelgroep. Vervolgens kijken we naar jou als opdrachtgever: wat zijn je doelstellingen, hoe presenteer je jezelf (digitaal), hoe zijn de verschillende kanalen (paid, owned, earned) ingericht en wat is een logische en haalbare strategie en aanpak. Door de toenemende complexiteit van een klantreis is onze aanpak altijd anders.

Zo gaan wij jou helpen

Orangdotcom werkt aan een online strategie in drie stappen:

 • Stap 1: strategische kaders opdrachtgever (nul-meting, focus organisatie, doelgroep, analyse maturity);
 • Stap 2: visie en rol online (technologie, ontwikkelingen en trends);
 • Stap 3: opstellen online strategie (doelstelling, KPI’s marketing, doelgroep, kanalen, budgetverdeling, planning & prioritering, teams & processen).

Tijdens de ontwikkeling van een online strategie werken we nauw met de organisatie samen. Het is essentieel de benodigde informatie boven water te hebben, deels ten aanzien van techniek als ook de organisatie zelf. Beide zijn succesfactoren om een online strategie te laten slagen en om digitale transformatie in te zetten.

We leveren een concreet en tastbaar document op waarin alle elementen van de online strategie duidelijk worden omschreven. Inclusief een roadmap welke acties er genomen moeten worden voor een goede implementatie van de strategie. Tevens zal er via werksessies gezorgd worden voor commitment intern en voor een goede onboarding.

 • Strategie op maat
 • De juiste keuzes maken
 • Afgestemd op jouw organisatie

Wat is een online strategie?

Een online strategie is een gedegen en uitgewerkt plan van aanpak om online succesvol te zijn. Een goede strategie geeft duidelijk richting en houvast aan je online activiteiten. Bij het bepalen van de aanpak kijken we niet alleen naar digital marketing. Het is een samenspel waarbij ook de organisatie, de website, trends en ontwikkelingen, doelgroepen en concurrenten centraal staan. Alleen dan kom je tot een werkbare en onderscheidende strategie, een strategie die je verder helpt.

Online strategie in de praktijk

Wij helpen je bij het vormgeven van een duidelijke online strategie, visie en concreet plan van aanpak. Een strategie die voldoet aan de eisen van deze tijd met daarbij een heldere formulering van online doelstellingen, KPI’s en succesfactoren.

De online strategie wordt grotendeels samen ontwikkeld. De combinatie van online expertise en kennis van de markt, klant en organisatie zorgt voor de meest effectieve strategie. Begrepen en gedragen door de organisatie. Hierbij is de kennis en input vanuit de organisatie essentieel. Daarom dat we in een aantal kick-off- en werksessies gezamenlijk antwoord geven op een aantal belangrijke vraagstukken, zoals:

 • Wat is de doelgroep?
 • Hoe verloopt het aankoopproces?
 • Wat is de rol van uw website?
 • Wat wil ik dat mijn bezoekers doen?
 • Welke online kanalen zet ik in?
 • Wat zijn commerciële doelstellingen?

Op basis daarvan wordt de uiteindelijke online strategie bepaald waarbij wordt gekeken naar de bijdrage van de organisatie, teams, de website, online kanalen en technologie.

Elke online strategie is maatwerk. In sommige gevallen helpt Orangedotcom alleen met het opstellen van de online strategie, waarbij wij als adviserende partij optreden en de strategie zelf intern wordt uitgevoerd. In andere gevallen voert Orangedotcom de online strategie volledig uit. Die keuze ligt geheel bij jou.

Dit betekent echter nog niet dat dit het einde van het opstellen van de strategie is. Tijdens het opzetten van de online strategie worden online doelen en succesfactoren bepaald en worden succesfactoren meetbaar gemaakt aan de hand van KPI’s. De laatste fase van de online strategie is meten en verbeteren van de KPI’s.

Beschik je nog niet over een online strategie? Of wil je een duidelijk plan van aanpak hebben om je te onderscheiden van online concurrenten? We gaan graag met je in gesprek over wat een online strategie voor je bedrijf kan opleveren.

De digital marketing aanpak in 3 onderdelen

Er zijn verschillende modellen waarmee je een strategie kunt vormgeven. Vanuit de doelgroep gezien bijvoorbeeld middels See, Think, Do, Care of het AIDA-model. Binnen Orangedotcom beoordelen we de marketing aanpak op drie onderdelen.

Conversie: website & analytics

De digitale basis van je onderneming is je site. Hier spelen de back-end (techniek), front-end (UX, URL-structuur, content) en autoriteit een belangrijke rol. Je analytics en datakoppelingen zijn fundamenteel voor het juiste inzicht in het gedrag van je bezoekers.

Verkeer: prospecting

Optimalisatie en inkoop op het (zoek)gedrag van je doelgroep vormt het fundament onder je digitale marketing. Elk traject bij Orangedotcom wordt ingezet vanuit de overtuiging dat nieuw en terugkerend verkeer kan bijdragen aan de doelstellingen. We sturen hierbij altijd op ROI en/of ROAS (indien mogelijk).

Merk bouwen: campagne voeren

Met traffic vanuit verschillende kanalen red je het (meestal) niet alleen. Om je merk en producten voldoende bekendheid te geven is (digitaal) campagne voeren een logische stap. We helpen je graag om dit vorm te geven en resultaat te behalen. Ons doel hierbij is om impact te realiseren.

Wil jij goed voorbereid ten strijd?