Online strategie Orangedotcom

Online strategie

Goed voorbereid ten strijd

Wat is een online strategie?

Een online strategie is niets meer dan een gedegen en uitgewerkt plan van aanpak om online succesvol te zijn. Een goede online strategie geeft duidelijk richting en houvast aan je online activiteiten. Bij het bepalen van een online strategie kijken we niet alleen naar online marketing. Het is een samenspel waarbij ook de organisatie, de website, trends en ontwikkelingen, doelgroepen en concurrenten centraal staan. Alleen dan kom je tot een werkbare en onderscheidende strategie, een strategie die je verder helpt.

Waarom een online strategie?

Het is belangrijk een stip op de horizon te hebben. Een plan voor de lange termijn om je doelstellingen te bereiken. Een goede online strategie kan niet meer ontbreken vandaag de dag bij een bedrijf dat zichzelf serieus neemt en dat online ambities heeft. Nog vaak zien we dat bedrijven geen solide online strategie hebben opgesteld, überhaupt niet veel inzicht hebben in wie hun doelgroep is en welke doelstellingen behaald moeten worden. Wil je succesvol zijn online is het belangrijk om keuzes te maken door kritisch te zijn en focus aan te brengen.

Hoe gaan we te werk met een online strategie?

Orangdotcom werkt aan digitale groei in drie stappen:

 • Stap 1: visie en rol online (organisatie, ontwikkelingen en trends);
 • Stap 2: online strategie (wat wil organisatie, wat wil de doelgroep);
 • Stap 3: Online plan van aanpak (vorm, functie, content, techniek, proces, kanalen).

Tijdens de ontwikkeling van een online strategie werken we nauw met je samen. We willen zo veel mogelijk van een organisatie weten voordat we verder kunnen met analyse, advies en implementatie.

 • Strategie op maat
 • Stip aan de horizon
 • Ervaren consultants

Online strategie in de praktijk

Wij helpen je bij het vormgeven van een duidelijke online strategie, visie en concrete plan van aanpak. Een strategie die voldoet aan de eisen van deze tijd met daarbij een heldere formulering van online doelstellingen, KPI’s en succesfactoren.

De online strategie wordt grotendeels ook samen ontwikkeld. De combinatie van online expertise en kennis van de markt, klant en organisatie zorgt voor de meest effectieve strategie. Begrepen en gedragen door de organisatie. Hierbij is de kennis en input vanuit de organisatie essentieel. Daarom dat we in een aantal kick-off sessies gezamenlijk antwoord geven op een aantal belangrijke vraagstukken, zoals:

 • Wat is de doelgroep?
 • Hoe verloopt het aankoopproces?
 • Wat is de rol van uw website?
 • Wat wil ik dat mijn bezoekers doen?
 • Welke online kanalen zet ik in?
 • Wat zijn commerciële doelstellingen?

Op basis daarvan wordt de uiteindelijke online strategie bepaald waarbij wordt gekeken naar de bijdrage van de organisatie, teams, de website, online kanalen en technologie.

Elke online strategie is maatwerk. In sommige gevallen helpt Orangedotcom alleen met het opstellen van de online strategie, waarbij wij als adviserende partij optreden en de strategie zelf intern wordt uitgevoerd. In andere gevallen voert Orangedotcom de online strategie volledig uit. Die keuze ligt geheel bij jou.

Dit betekent echter nog niet dat dit het einde van het opstellen van de strategie is. Tijdens het opzetten van de online strategie worden online doelen en succesfactoren bepaald en worden succesfactoren meetbaar gemaakt aan de hand van KPI’s. De laatste fase van de online strategie is meten en verbeteren van de KPI’s.

Beschik je nog niet over een online strategie? Of wil je een duidelijk plan van aanpak hebben om je te onderscheiden van online concurrenten? We gaan graag met je in gesprek over wat een online strategie voor je bedrijf kan opleveren.

Meer weten over online strategie?