Web Analytics Orangedotcom

Web analytics

Meer inzicht in de data

Wat is web analytics?

Web analytics – website statistieken – geven informatie over de herkomst, het gedrag en het profiel van de bezoekers van je website. Op basis van deze inzichten kunnen we de online strategie optimaliseren om het aanwezige marketingbudget efficiënter en effectiever in te zetten.

Waarom web analytics?

Web analytics gaat verder dan het in kaart brengen van de bezoekersstromen of een customer journey. Web analytics omvat ook het toekennen van waarde aan de verschillende kanalen. Dit zijn twee ingrediënten die leiden tot een verbeterde marketinginspanning om de bedrijfsdoelstellingen te behalen. Hiermee vormt web analytics het fundament van alle online marketinginitiatieven. Via Web Analytics vertalen onze specialisten data in potentie, kansen en concrete resultaten.

Hoe gaan wij te werk?

Bij Orangedotcom geloven wij in een integraal en holistische aanpak, waarbij verschillende online (en offline) marketinginitiatieven deel uitmaken van de gehele strategie. Web analytics verbindt al deze diensten en initiatieven. Het geeft een helder inzicht in de resultaten en helpt bij het nemen van de juiste beslissingen. Door gerichte dataverzameling van web analytics helpen we klanten om de vertaalslag te maken naar een efficiënte online marketingstrategie.

Het vertrekpunt van ieder web analytics traject zijn de bedrijfsdoelstellingen en de bijbehorende KPI’s. Deze doelstellingen en KPI’s bespreek en bepaal je tijdens onze trajecten samen met onze specialisten tijdens een kick-offsessie. Hierbij wordt met name gekeken naar de doelgroep en de overige (online) marketing inzet. Door middel van deze KPI’s zijn wij in staat het te verwachten succes van de doelstellingen in kaart te brengen. Een goede samenwerking met de klant is daarbij dan ook essentieel. Pas als wij helder hebben wat de behoeftes van de klant zijn, kunnen wij op een zo goed mogelijke manier helpen aan de hand van web analytics en onze andere tools.

  • Inzicht in data
  • Strategie op maat

Customer journey

Wij geloven sterk in een aanpak waarbij zichtbaarheid in de gehele customer journey tot een optimaal resultaat leidt. In elke fase van de customer journey verschillen de vragen, behoeftes en beweegredenen van mensen en is een andere inzet van (online) marketing kanalen vereist. Daarom is het belangrijk om relevante vragen te beantwoorden. Welke kanalen en apparaten worden in welke stap van de journey gebruikt en sluit de website goed aan bij de behoeftes van de doelgroep? Via web analytics is het mogelijk antwoorden op deze vragen te verzamelen en om de customer journey van de doelgroep beter in kaart te brengen.

Meten is weten

Voor het instellen van het meetplan staat technologie centraal. Voor het meten van het gedrag van de bezoekers op de website gebruiken we verschillende tools en technieken. Het doel is om het online gedrag van de bezoeker in kaart te brengen om resultaat inzichtelijk te krijgen. Onze specialisten weten exact welke instellingen en technieken er nodig zijn om de meest relevante data te verzamelen. Door het correct implementeren van een web analytics systeem, creëren we een helder overzicht van de belangrijkste data voor de online marketingstrategie. Deze worden volledig aangepast naar de behoeften en doelstellingen van de klant.

Meer weten over web analytics?

Wil je meer weten over wat onze web analytics dienstverlening voor je website kan betekenen? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier op deze pagina of via onze contactpagina. We drinken graag eens een kop koffie met je om over de mogelijkheden te praten en te zien wat wij voor jou kunnen betekenen. Samen willen we graag de uitdaging aangaan om het beste uit elkaar te halen en zo tot een optimaal resultaat te komen.

Deliverables

  • Volledig ingericht meetplan;
  • Inzicht in het type verkeer op de website;
  • Inzicht over het rendement van de verschillende marketing kanalen;
  • Inzicht in het gedrag van website bezoekers;
  • Dedicated team van online advertising consultants.

Samen de beste Web Analytics prestaties behalen?