website migratie

Website migratie

Op naar een zichtbare nieuwe website

Waarom hulp bij een website verhuizing?

Het bezoek dat op je website komt, kan afnemen na een website verhuizing, ook wel website migratie genoemd. Geen bezoekers op je website ontvangen kan zorgen voor een afname in leads/verkopen en daarmee dus voor minder inkomsten. Omdat het vaak lastig is om de gevolgen in te schatten, zien we dit vaak misgaan.

Veel mensen weten niet waar hun traffic vandaan komt. Het grootste gedeelte van het bezoek op een website komt soms organisch via Google binnen. Hiervan is het organische bezoek, het bezoek waarvoor zoekmachineoptimalisatie (SEO) verantwoordelijk is, bijzonder waardevol voor een domein. Dit bezoek is namelijk gratis; in tegenstelling tot adverteren binnen de zoekmachine. Bestaande webpagina’s zijn daarmee dus de toegang tot (nieuwe) bezoekers. Als deze webpagina’s verdwijnen tijdens een website migratie, dan verliest een website deze toegang en neemt het bezoek af.

Omdat er veel tijd en werk zit in het optimaliseren van een website voor de zoekmachine is het zonde wanneer dit werk verloren gaat door een website migratie. Een goede reden dus om een website migratie te laten begeleiden door SEO-consultants; bijvoorbeeld bij Orangedotcom. We kunnen ervoor zorgen dat ook na de website migratie de bezoekers de website gewoon weten te vinden.

Hoe gaan wij te werk bij een website verhuizing?

De aanpak van een traject is naast inhoudelijk ook procesmatig.  In de praktijk kijken we idealiter in drie fases mee:

 1. Voorbereidende fase: kick-off, scans van de huidige omgeving op SEO en CRO gebied, begeleiding voor het briefen van development;
 2. Uitvoerende fase: zoekwoorden onderzoek, redirect plan naar het nieuwe domein, checks tijdens verschillende ontwikkelstages, testen van de nieuwe omgeving;
 3. Controlerende fase: meetplan inrichting, post-scan en monitoring.

Wanneer een website gemigreerd wordt, is het allereerst van belang om alles in kaart te brengen. Dit betekent dat we een nulmeting doen waarmee we uiteindelijk kunnen controleren of alles, na de website migratie, nog steeds zo werkt zoals voor de migratie. Hierbij gebruiken we uitgebreide tooling om geen enkel stukje van de website over het hoofd zien.

Hulp bij urls en redirects

Omdat bij een website migratie de structuur van de website en de URL’s ook vaak wordt aangepast, helpen we hier ook bij. Zo maken we een zogenaamde ‘redirect matrix’ op waarmee alle webpagina’s van de oude naar de nieuwe locatie kunnen worden verhuisd. Hiermee weten we zeker dat we geen pagina’s verwijderen of pagina’s achterlaten die wel voor bezoek kunnen zorgen.

Wanneer het nieuwe design van de website op de staging-omgeving staat van de ontwikkelaar kunnen we deze gaan ‘crawlen’. Hierdoor krijgen we een overzicht van het technische uiterlijk van de website. Dit uiterlijk vergelijken we met de informatie uit de nulmeting. Vanuit deze vergelijking zien we direct waar de pijnpunten zitten in het nieuwe design en waar we aanpassingen kunnen doen. Juist hierdoor kunnen we een soepele transitie naar de nieuwe website garanderen. Alleen op het moment dat uit onze analyse blijkt dat de staging-omgeving geen pijnpunten meer bevat, geven wij groen licht voor de lancering van het nieuwe design.

Wanneer een website migratie is afgerond, zorgen we nog altijd voor de juiste nazorg en controles. Dit doen we onder andere door te controleren of:

 • De rankings van belangrijke zoektermen niet dalen
 • De data in Google Analytics nog klopt en er websitebezoekers binnenkomen
 • Google Search Console geen foutmeldingen geeft
 • De algehele organische zichtbaarheid niet daalt
 • Zorgeloos naar een nieuwe website
 • Vakkundige SEO consultants

Wat is een website migratie?

We spreken van een website migratie wanneer er grote wijzigingen worden gedaan aan de website die de zichtbaarheid in zoekmachines aanzienlijk kunnen beïnvloeden. Dit kan op het gebied van back-end, content of front-end zijn. Denk hierbij aan het migreren van domeinnaamA.nl naar domeinnaamB.nl. Ook kan het gebeuren dat een website overgaat naar een nieuw design. Dit laatste noemen we vaak een re-design. Dit valt ook onder de website migratie, mede omdat de structuur, en daarmee de URL’s, wijzigen.

Er kunnen meerdere redenen zijn om een website te migreren. Denk aan een verouderd design of een (domein)naamswijziging. Los hiervan is het belangrijk dat een migratietraject wordt begeleid door een specialist. Wanneer dit niet gebeurt dan kan dit direct negatieve gevolgen hebben voor het bezoek op een website.

Wanneer alles op de nieuwe website functioneert zoals het hoort, is het website migratietraject afgerond. Dan is het mogelijk om een SEO-traject te starten om nog meer bezoekers uit de nieuwe website te halen.

Website migraties in de praktijk

Regelmatig komen we migraties tegen waar geen goed migratie plan is opgesteld. Een paar zaken die we regelmatig zien en die leiden tot verlies:

 • Slechte strategie met onduidelijke doelstellingen en requirements;
 • Doorvoeren van wijzigingen op meerdere gebieden tegelijk;
 • Gebrek aan middelen/budget;
 • Onvoldoende tijd voor de daadwerkelijke overgang en testing;
 • Geen goede analyses vooraf, waardoor goed presterende content niet mee wordt verhuisd.

De onderliggende oorzaak bij dit alles, is dat het als opdrachtgever in de praktijk complex is om je development partner goed te briefen. Als je niet duidelijk hebt welke onderdelen meest waardevol zijn binnen je huidige domein en welke zaken je waarde laten groeien op je nieuwe omgeving, mis je al snel cruciale elementen op gebied van content of techniek. Een website is altijd een compromis tussen design en functionaliteit enerzijds en effectiviteit en inrichting voor SEO anderzijds. Waar development vaak het eerste op zich neemt, kan een SEO bureau zoals Orangedotcom het tweede deel bewaken.

Meer lezen?

Lees ons blog met voorbeelden uit de praktijk.

Samen de nieuwe website zichtbaar maken?