website review

Website review

Het startpunt van iedere website

Wat is een website review?

Een website review is een analyse van de prestaties van een website in de zoekmachine. De website review voeren we bij Orangedotcom de eerste maand van elk SEO-traject uit. De review behandelt de SEO-pijlers techniek, content en autoriteit.

Waarom een website review?

De website review geeft inzicht in welke elementen van een website al optimaal presteren en welke minder. Het dient als een nulmeting; als een startschot voor een zoekmachineoptimalisatieproces. Hierbij wordt er gekeken naar de pijlers: techniek, content en autoriteit van je website. Hierdoor kan er een compleet beeld worden geschetst van de verbeterpunten van een website voor de vindbaarheid, waarbij niets over het hoofd wordt gezien. Ook kijken we naar welke maatregelen getroffen moeten worden om de organische zichtbaarheid structureel te kunnen verbeteren. Hierbij wordt er gekeken naar de belangrijkste verbeterpunten en de te verwachte impact hiervan.

Hoe gaan wij te werk bij een website review?

Voorafgaand aan de website review wordt er een kick-off sessie ingepland. Tijdens deze sessie wordt er zo veel mogelijk informatie vergaard die gebruikt kan worden voor de website review. Daarnaast wordt de exacte inhoud van het traject besproken.

Het uitvoeren van de review neemt circa een maand tijd in beslag. Wanneer alles afgerond is, plannen we in deze eerste maand ook een meeting om dit alles te bespreken. Daarbij presenteren wij de belangrijkste resultaten, bespreken we de belangrijkste zoektermen uit het zoekwoordenonderzoek en de zoekmachineoptimalisatie strategie die wij willen gaan handhaven. Hierbij maken wij een gedetailleerde planning op basis van projecten.

 

  • Nulmeting
  • Uitgangspunt voor strategie
  • Direct toepasbaar

Website review: meer dan alleen een nulmeting

Naast de website review en ook als input voor de on-site optimalisatie doen we een zoekwoordenonderzoek. Hierbij onderzoeken we welke zoektermen relevant kunnen zijn om op gevonden te worden. Hierbij houden we rekening met de zoekintentie, de paginatypes die nu aanwezig zijn op een website, de concurrentie op een zoekwoord, de winst die met optimalisatie behaald kan worden en hoe moeilijk dit voor een zoekterm is.

Dit delen we in op basis van de customer journey; hierdoor kunnen we goed de focus bepalen om te werken naar bepaalde doelstellingen. (Nieuwe bezoekers zitten bijvoorbeeld, eerder in de top van de funnel. Dit willen zeggen dat zij nog met name aan het oriënteren. Om hier rekening mee te houden, sturen wij dan aan op zoekwoordcategorieën die aansluiten bij die fase).

Website review: de basis voor een SEO-traject

Met een website review leggen we de basis voor een SEO-traject. Zoekmachineoptimalisatie (SEO) staat of valt bij de continuïteit en strategie die het traject met zich meebrengt. Structureel werken aan de organische zichtbaarheid is dan ook cruciaal. Met een website review krijgen we zicht in de knelpunten van een website en werken we gezamenlijk aan een plan om deze te verbeteren.

Een website review en het bijbehorende onderzoek beslaan normaliter de eerste maand van een SEO-traject. De opvolgende maanden wordt de geadviseerde strategie tot uitvoer gebracht. Echter is het ook mogelijk om een website review en het zoekwoordenonderzoek los af te nemen. Op basis van de uitkomsten kan dan altijd nog worden bepaald of een opvolgend traject wenselijk is.

 

Samen de hoogste conversiestijging behalen?