website review

Website review

Het startpunt van iedere website en elk SEO-traject

Waarom een website review voor SEO zo belangrijk is 

De website review geeft inzicht in welke elementen van een website al optimaal presteren en welke minder. Het dient als een nulmeting; als een startschot voor een zoekmachineoptimalisatieproces. Hierbij kijken wij naar de pijlers: techniek, content en autoriteit van je website. Door kritisch naar je website te kijken, kan er een compleet beeld worden geschetst van de verbeterpunten van de website voor de online vindbaarheid. Ook kijken we naar welke maatregelen getroffen moeten worden om de organische zichtbaarheid structureel te kunnen verbeteren. Je website kan dan op de belangrijkste punten verbeterd worden op het gebied van SEO.

Hoe gaan wij te werk bij een website review?

Voorafgaand aan de website review is het cruciaal om eerst samen met jou als klant om de tafel te gaan zitten. Dit wordt ook wel de kick-off genoemd. Tijdens deze sessie wordt er zo veel mogelijk informatie vergaard die gebruikt kan worden voor de website review. Daarnaast wordt de exacte inhoud van het traject besproken.

Samenwerking

Behalve het verzamelen van zoveel mogelijk informatie, is het ook belangrijk om samen te kijken naar de samenwerking. Een website review is normaliter onderdeel van een volledig SEO traject. Tijdens de kick-off meeting bespreken we onder andere de communicatiekanalen. Welke vorm van communiceren vind jij bijvoorbeeld het prettigst – mailen, bellen of chatten via Slack?

Ook wordt er tijdens deze meeting besproken wat jullie bedrijfsdoelstellingen zijn, wat als een succesvolle samenwerking wordt verstaan en wat de doelstellingen zijn voor SEO. Op deze manier weten wij als bureau hoe jij er instaat en kunnen we succesvol samenwerken.

Traject verloop

Het uitvoeren van de review neemt circa een maand tijd in beslag. Daarna presenteren wij de belangrijkste resultaten en adviezen. Als we ook een zoektermenonderzoek gedaan hebben, bespreken we ook de resultaten daarvan en de content strategie. Na afloop van de presentatie maken wij een gedetailleerde planning en stellen we samen prioriteiten.

Samenvattend:
1. Kick-off meeting
2. Het maken van de website review
3. Meeting om resultaten te bespreken en het opzetten van SEO-strategie

  • Nulmeting
  • Uitgangspunt voor strategie
  • Direct toepasbaar

Wat is een website review?

Een website review is een analyse van de prestaties van een website in de zoekmachine zoals bijvoorbeeld Google. De website review voeren we bij Orangedotcom de eerste maand van elk SEO-traject uit. De review behandelt de SEO-pijlers techniek, content en autoriteit.

Website review: meer dan alleen een nulmeting

Naast de website review en ook als input voor de on-site optimalisatie doen we een zoekwoordenonderzoek. Hierbij onderzoeken we welke zoektermen voor jouw website relevant kunnen zijn om op gevonden te worden. Hierbij houden we rekening met de zoekintentie, de paginatypes die nu aanwezig zijn op een website, de online concurrentie op een zoekwoord, de winst die met optimalisatie behaald kan worden en hoe moeilijk dit voor een zoekterm is.

Dit delen we in op basis van de (online) customer journey; hierdoor kunnen we goed de focus bepalen om te werken naar bepaalde doelstellingen. (Nieuwe bezoekers zitten bijvoorbeeld, eerder in de top van de funnel. Dit willen zeggen dat zij nog met name aan het oriënteren. Om hier rekening mee te houden, sturen wij dan aan op zoekwoordcategorieën die aansluiten bij die fase).

Website review: de basis voor een SEO-traject

Met een website review leggen we de basis voor een SEO-traject. Zoekmachineoptimalisatie (SEO) staat of valt bij de continuïteit en strategie die het traject met zich meebrengt. Structureel werken aan de organische zichtbaarheid is dan ook cruciaal. Met een website review krijgen we zicht in de knelpunten van een website en werken we gezamenlijk aan een plan om deze te verbeteren.

Een website review en het bijbehorende onderzoek beslaan normaliter de eerste maand van een SEO-traject. De opvolgende maanden wordt de geadviseerde strategie tot uitvoer gebracht. Echter is het ook mogelijk om een website review en het zoekwoordenonderzoek los af te nemen. Op basis van de uitkomsten kan dan altijd nog worden bepaald of een opvolgend traject wenselijk is.

Samen de hoogste conversiestijging behalen?